mooie vrouw

Behandeling van depressie bij kanker met hypnose

Steeds meer komt men in de westerse wereld terug op de visie dat het menselijk lichaam als een machine uit elkaar gehaald kan worden en net als een auto weer gerepareerd kan worden zonder daarbij de belangrijke rol van het bewustzijn te betrekken. Geest en lichaam (mind en body) worden steeds meer als onlosmakelijk gezien ten aanzien van genezing en vanuit deze invalshoek vindt steeds meer onderzoek plaats vanuit een holistische visie, waarbij het individu centraal komt te staan.

In 2015 is het onderzoeksprogramma gestart “B &M (Body and Mind)  waarbij de behandeling van de emotionele staat van de patiënt wordt onderzocht door gebruik te maken van  psychologische technieken, geleide visualisatietechnieken en hypnotische regressie in combinatie met Shiatsu massage.

Deze technieken zijn gebruikt om positieve innerlijke beelden op te roepen en deze te koppelen aan positieve emoties. Door gebruik te maken van deze technieken werden slaappatronen hormonale disbalans en de werking van het immuunsysteem verbeterd alsmede de perceptie van het algehele welzijn van de patiënt.

in 2016 kreeg het onderzoek een vervolg met 50 oncologische patiënten die eveneens gediagnosticeerd waren met depressiviteit. De resultaten van dit tweede onderzoek laten zien dat in het algehele gevoel van welbevinden met 67% was gestegen.

Bron: Spurio MG1, The magic of caressing the mind by touching the body. Take care of depression, face up to cancer. A new frontier of psycho-oncology. Psychiatr Danub. 2017 Sep;29(Suppl 3):383-388.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28953796