visual hoofd

Auto of computer?

De mens vergelijken met auto of computer?

Iedereen kent de vergelijking tussen de mens en de auto. Het is het algemene beeld dat onze oude, sterk reductionistische, materialistische wetenschap ons heeft voorgeschoteld om het functioneren van het lichaam te verklaren. Deze vergelijking gaat echter niet meer op. Stemmen vanuit de wetenschap erkennen dit wel: “Het is opvallend dat het in de wetenschap gangbare, materialistische beeld van het lichaam hetzelfde is als het lichaamsbeeld dat we bij schizofrenen vinden. Schizofrene patiënten zien zichzelf vaak als machines en verklaren soms dat delen van hen zijn vervangen door metalen of elektronische componenten.”(1) Is dit het pad dat we moeten blijven volgen?

Nieuwe wetenschap

Verschillende studies en onderzoeken van de nieuwe wetenschap tonen aan dat de veronderstelling van René Descartes, 400 jaar geleden, waarop dit reductionistisch beeld over de mens is opgebouwd, niet meer geldig is. Zijn aanname was dat er geen menselijke kwaliteit zoals bewustzijn, intentie, emotie, geest of spirit de fysieke realiteit significant kan beïnvloeden. (2) Het onderzoek van de laatste decennia bewijst juist het tegenovergestelde. In de nieuwe wetenschap wordt vaak de parallel mens-computer gebruikt of hersenen-radio-ontvanger, bewustzijn-hologram, etc.

De mens in vergelijking met een computer

Als een kind geboren wordt is het zijn autonome zenuwstelsel dat voor de vitale functies van het lichaam zorgt: ademhaling, vertering, bloedcirculatie, hartslag, etc. Een net uit de doos gehaalde nieuwe computer draait enkel de standard functies. Om de computer te laten doen wat je wilt, installeer je er verschillende programma’s op. De computer wordt dus geprogrammeerd. Het kind ondergaat hetzelfde proces. Het leerproces dat hij/zij volgt resulteert in de installatie van verschillende gedragsvormen. Als de programma’s voor de computer Word, Excel, PowerPoint e.d. zijn, dan zijn deze programma’s voor de volwassenen zijn/haar overtuigingen. En als het besturingssysteem bij de computer Windows of Macintosch e.d. is, dan is dat bij de mens zijn bewustzijn. De parallel gaat verder en dan zien we dat terwijl de te bereiken resultaten met de computer tekeningen, grafieken, teksten e.d. zijn, dat de resultaten bij de mens zijn realiteit is. En als de basiseenheid van informatie voor de computer de bit is, is dat bij de mens het atoom.

Bewustzijnsverruiming door o.a. hypnose

In zijn offline staat is de computer tamelijk beperkt. Zijn verbinding met alle hoeken van de wereld is niet actief. In zijn normale bewustzijn is de mens enkel op een aantal frequenties afgestemd. Deze beperking wordt echter opgeheven als de computer online is en wanneer de bewustzijnstoestand van de mens verandert. Deze bewustzijnsverruiming geschiedt bij meditatie, dromen en hypnose. Bovendien het herhaaldelijk oproepen van positieve gevoelens met het doel om het lichaam te trainen in het produceren van positieve resultaten, levert een virtuele ervaring voor het lichaam op. De eindlijn is nog niet bereikt. Er is nog plaats voor aanvulling.

Meditatie, dromen, hypnose veranderen de toestand van ons bewustzijn. De bewustzijnsverruiming die deze technieken veroorzaken, maakt dat we op een onbeperkt aantal frequenties afgestemd kunnen zijn. Tijdens meditatie, dromen of hypnose zijn we te vergelijken met een radio-ontvanger waarbij de bandbreedte zich verbreedt.

Referenties

(1)   I. McGilchrist – The Master and His Emissary: The Divided Brain and The Making of The Western World, Yale University Press New Have and London, 2012.

(2)   W.A. Tiller – Psychoenergetic Science: A Second Copernican-Scale Revolution. Pavior USA, 2007.

L. McTaggart – Het Veld – De zoektocht naar de geheime kracht van het universum. Ankh-Hermes bv – Deventer, 2004.

G. Braden – The Spontaneous Healing of Belief. Shattering the Paradigm of False Limits. Hay House, INC. 2008.

I. Oostrom, S. Linskens, V. Sharma – Hypnosis the Key to Self-Empowerment. Explanation. Application and Scientific References of Hypnosis for Adults and Children, Including a View from the Perspective of Quantum Physics. Charleston SC, 2016.