Vrouw met hamer

Hypnose alternatief voor antipressiva

Groot in het nieuws: “Meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. 980.000 van hen zouden dat beter niet kunnen doen, want ze hebben er geen baat bij, maar ondervinden vaak wel de ernstige bijwerkingen. En velen van hen komen niet meer van de pillen af, omdat die verslavend zijn.” Bron: Trouw. Hypnose alternatief voor antidepressiva?

Dit thema is aan hypnotherapeuten niet onbekend. Wij zien veel mensen die een oplossing zoeken voor hun probleem en tegelijkertijd al jarenlang antidepressiva gebruiken. Antidepressiva is per definitie geen oplossing, maar een hulpmiddel om symptomen te bestrijden. Diep van binnen is een gevoel, een emotie die om aandacht en oplossing vraagt. Antidepressiva zorgen ervoor dat het gevoel onderdrukt wordt en lossen in principe het probleem niet op. De negatieve emotie die door de persoon gevoeld wordt kan gezien worden als een alarmlicht dat knippert en om aandacht vraagt. De antidepressiva is het middel die ervoor zorgt dat het alarmlicht niet meer (of niet meer zo krachtig) flikkert en roept. Het bronprobleem wordt er niet mee opgelost.

ADHD medicatie ook een probleem?

In dezelfde categorie zien wij ook kinderen in de hypnosepraktijk die de diagnose ADHD hebben gekregen. Ik hoor in mijn praktijk regelmatig dat ouders door de school worden gedwongen om hun kind een ADHD test te laten ondergaan, omdat het kind anders van school wordt gestuurd. Het roept bij mij sterk de vraag op sinds wanneer onderwijzers geleerd hebben om een soort psychologische voordiagnose te kunnen stellen om daarmee ouders te dwingen naar een arts of psycholoog te gaan. Een van de trieste gevallen die ik ben tegengekomen is een kind dat aan de moeder vraagt: “Mama, mag ik alsjeblief naar de dokter voor tabletjes, dan doet de juf ook weer lief tegen mij.” Ik roep alle onderwijzers die hun heil zoeken in ADHD-medicatie voor hun leerlingen om een goed achtergrond onderzoek te doen wat een ADHD-diagnose eigenlijk is en wat de achtergrond en bijwerkingen zijn van ADHD-medicatie en wellicht nog belangrijker, wat is de oorsprong van ADHD medicatie, wat is de werkzame stof die in ADHD medicatie zit. Ik wil de problematiek van onderwijzend personeel niet kleineren. Ze staan onder grote druk en het is niet eenvoudig om een klas met kinderen les te geven. Maar moeten we ons niet afvragen of het druk zijn van de kinderen niet een symptoom is van veel grote problemen in onze maatschappij?

Eigen verantwoordelijkheid

Moeten we ook niet de hand in eigen boezem steken? Zijn we gewoon te afhankelijk geworden van pilletjes om onze problemen op te lossen. Hebben we teveel losgelaten dat ons lichaam veel problemen zelf kan oplossen als we goed omgaan met de balans in ons leven, zorgen voor minder stress, goede voeding. We kunnen de vinger wijzen naar grote corporaties en hun verdien modellen, maar hebben we ook niet te veel de deur geopend door kritiekloos hun marketing op ons te laten inwerken. Marketing werkt alleen maar als de gegeven suggesties aanvaardbaar zijn, op de een of andere manier laat de ontvanger ze passeren, opnemen en koppelt er een actie aan.

Hypnose en hypnotherapie krijgen niet de aandacht die ze verdienen

Hypnose en hypnotherapie die minstens zo krachtig werken en de snelweg betekenen voor het oplossen van stressklachten en dieper liggende problemen krijgen nog steeds niet de aandacht die ze verdienen. De oorzaak kan gezocht worden in de negatieve aandacht die hypnose nog steeds krijgt in films en ook in series zoals bijvoorbeeld detectives en waarbij er steeds op wordt gehamerd dat hypnose er voor zorgt dat de persoon de controle verliest. Dat staat in scherpe tegenstelling tot wat wij in de praktijk zien. Hypnose en hypnotherapie brengt een krachtige empowerment met zich mee voor de persoon die zich er in verdiept, die zelfhypnose leert en die problemen uit het verleden oplost met behulp van hypnotherapie. We hebben geen groot verdien model waarbij de cliënt maanden of jarenlang terugkomt voor een ‘pilletje’ hypnose. Grote bedrijven zijn niet geïnteresseerd in hypnose en vandaar dat het onderzoek achterloopt. We hebben ook geen financiering om in Brussel te lobbyen voor echt groot inzetten van hypnose en hypnotherapie om mensen te helpen om snel en efficient van hun probleem af te komen.

Hypnose is wetenschappelijk bewezen

Gelukkig is er inmiddels talloos onderzoek dat laat zien dat hypnose en hypnotherapie snel en krachtig werkt en ingezet kan worden voor talloze zaken. Hypnose is zo krachtig dat er operaties kunnen plaatsvinden zonder chemische anesthesie met alleen natuurlijke hypnose als barrière tegen de pijn. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat hypnose werkt voor klachten van lage rugpijn, hypnose vermindert pijn en angst van kinderen bij ernstige brandwonden om er een paar te noemen. Een uitgebreid onderzoek naar diverse onderzoeken is o.a. door de Meg-Tubingen verricht waarbij de positieve werking van hypnose op tal van terreinen wordt gesuggereed zoals angst, fobieën, examenvrees, Posttraumatisch Stresssyndroom (PTSD), fibromyalgie, hoofdpijn, prikkelbaar darmsyndroom (PDS) , bulimia, slapeloosheid, seksuele problemen, artritis, asthma, hemofilie, hoge bloeddruk, chronische pijn, zelfhypnose en natuurlijke anesthesie bij bevallingen, angsten en emoties na hartoperaties, voorkomen van misselijkheid en braken bij chemotherapie, verminderen negatieve psychologische effecten na kanker, migraine, diverse technieken rondom en tijdens operaties, pijnbestrijding, psoriasis, tinnitus, hypnose bij brandwonden, verslavingen, stoppen met roken, (over)gewicht, bedplassen, wratten.

Wat kan hypnose en hypnotherapie betekenen voor mensen met antidepressiva

Wat kunnen we betekenen voor mensen met antidepressiva. Het afbouwen van antidepressiva moet natuurlijk begeleid worden door een arts, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan, maar we kunnen wel helpen om de bron van de negatieve emotie door middel van regressietherapie terug te vinden en te helpen dat de negatieve gevoelens en emoties daarmee verbonden geneutraliseerd kunnen worden. In plaats daarvan kan gewerkt worden dat de persoon gevoelens krijgt van zelfversterking en daar waar nodig zelfwaarde en zelfvertrouwen. We kunnen mensen zelfhypnose leren waardoor ze in staat zijn om in korte tijd stress en spanning krachtig af te voeren.

Kunnen hypnose en hypnotherapie helpen bij problemen zoals ADHD

Dezelfde technieken kunnen bijdragen aan het verminderen van chronische pijnklachten. We kunnen kinderen technieken van zelfhypnose leren in een bijzondere vorm om ze in staat te stellen meer geconcentreerd aanwezig te kunnen zijn in de klas en om te helpen negatieve gevoelens die ontstaan zijn door pesten of andere problemen te helpen verminderen of oplossen.

Hypnose staat voor het aanleren van technieken om stress af te voeren door middel van zelfhypnose. Dat wil zeggen meer invloed krijgen op eigen gedachten en gevoelens en het sneller kunnen loslaten van mentale en fysieke stress. Hypnotherapie staat voor zelf-empowerment. Het op zoek gaan naar de oorzaak van een probleem en het daar oplossen. De hypnotherapeut is de gids die daarbij begeleid door middel van technieken van hypnoanalyse zoals regressietherapie, partstherapie of andere technieken.