Visual neuronen

Weten we wat hypnose is?

Wat is hypnose eigenlijk? In de laatste 200 jaar is er veel geschreven over hypnose. Hypnose wordt ook steeds meer toegepast voor therapeutische en medische doeleinden. Maar weten we eigenlijk wat het is en hoe het werkt?

In de wetenschappelijke literatuur zijn er verschillende pogingen gedaan om een definitie te geven aan hypnose. Er zijn zowel passieve pogingen waarin een definitie wordt gegeven waarbij wordt voortgeborduurd op eerdere definities, als actieve pogingen waarbij onderzoek wordt gedaan naar het vinden van een adequate en zo compleet mogelijk definitie met inbegrip van de natuur van hypnose en het mechanisme ervan.
Het wetenschappelijke onderzoek komt in 2015 echter tot de conclusie dat zowel de natuur als het mechanisme van hypnose nog niet helemaal bekend zijn. Dit maakt het vinden van een passende definitie moeilijk. Sterker nog, zelfs aan de geschiktheid van de naam “hypnose” wordt getwijfeld. Het woord hypnose is afgeleid van de naam van Griekse god voor slaap Hypnos. James Braid (1785–1860) had dezelfde twijfel toen hij constateerde dat zijn patiënten juist een geconcentreerde aandacht en een langdurig vermogen tot verbeelding vertonen wat niet te vergelijken is met slaap.

Zodoende treffen we definities aan die zich richten op het induceren van een subjectieve staat waarin verandering in perceptie of geheugen door suggestie kan plaatsvinden of we zien definities die het hebben over een staat van bijzonder gerichte aandacht met een beperkte periferische waarneming of definities die wijzen op een veranderde staat van bewustzijn, geloof in het beeldend vermogen en het spelen van een rol.
Tevens is hypnose ook gedefinieerd als een procedure waarin aan de subject suggesties worden gegeven om sensaties, percepties, gedachten of gedrag te veranderen.

Recenter nog, in 2015, werd hypnose gedefinieerd als een set van vaardigheden die gebruik maakt van de aangeboren biologische capaciteiten om cognitieve, emotionele, perceptionele, neurale en fysiologische veranderingen te bewerkstelligen. In datzelfde jaar werd in een ander wetenschappelijk artikel een voorstel gedaan voor een zo compleet mogelijk definitie gebaseerd op de bevindingen over empathie en hoe empathie de mind en het brein beïnvloedt. Vanuit dit perspectief is hypnose gedefinieerd als een ervaring van verhoogde empathie en verandering van het zelf waarin de persoon die gehypnotiseerd wordt gebruik maakt van zijn empathisch talent om mee te gaan in de verbeelding, emotie, verwachting en lichaamstaal die wordt gesuggereerd.

De American Psychological Association (APA) heeft in 2015 voorlopig een paar definities goedgekeurd met de aantekening erbij dat verder onderzoek naar een complete lijst van klinische toepassingen en het mechanisme van hypnose nodig is. De goedgekeurde definities zijn:
–  hypnose: een staat van bewustzijn die gefocuste aandacht impliceert en verminderde periferische waarneming kenmerkt door een verhoogde capaciteit om te beantwoorden aan suggesties;
– hypnotische inductie: een procedure voor het induceren van hypnose;
– individuele suggestibiliteit: het individuele vermogen om de gesuggereerde veranderingen in sensatie, emotie, gedachte, gedrag en fysiologie te ervaren;
– hypnotherapie: het gebruik van hypnose voor de behandeling van een medische of psychologische conditie.

Referenties:

  • Elkins G.R., Barabasz A.F., Council J.R., Spiegel D. – Advancing Research and Practice: The Revised APA Division 30 Definition of Hypnosis. Intl. Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 63(1): 1-9, 2015.
  • Wickramasekera II I.E. – Mysteries of Hypnosis and the Self are Revealed by the Psychology and Neuroscience of Empathy. American Journal of Clinical Hypnosis 57: 330-348, 2015.
  • Hope A.E., Sugarman L.I. – Orienting Hypnosis. American Journal of Clinical Hypnosis 57: 212-229, 2015.
  • Wobst A.H.K. – Hypnosis and Surgery: Past, Present and Future. Anesthesia & Analgesia Vol. 104, No. 5, 2007.
  • Spiegel D. – The Mind Prepared: Hypnosis in Surgery. JNCL Vol. 99, Issue 17, 2007.
  • Faymonville M.E., Mambourg P.H., Joris J., Vrijens B., Fissette J., Albert A., Lamy M. – Psychological approaches during conscious sedation. Hypnosis versus stress reducing strategies: a prospective randomized study. Pain 73, 361-367, 1997.