HypnoMed medische hypnoseopleiding

Voor artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen

Aanmeldbutton HypnoMedsHypnoMed de vierdaagse hypnoseopleiding die medisch professionals meer handelingsperspectieven biedt om doelmatiger en in veel gevallen sneller om te kunnen gaan met patiënten in relatie tot stress, pijn, depressie, doodsangst en meer. Hypnosetechnieken zijn bijzonder snel en eenvoudig toe te passen, gemakkelijk te leren. De werkzaamheid is in talloze wetenschappelijke onderzoeken aangetoond en er vinden operaties plaats met uitsluitend hypnose als natuurlijke anesthesie.

Aanmelden

 • “Direct inschrijven” is voor aanmeldingen zonder STAP-budget subsidieaanvraag.
 • “Aanmelden voor STAP-subsidie” is voor aanmelding met STAP-budget subsidieaanvraag. Na de aanmelding ontvang je meteen de benodigde PDF om de subsidieaanvraag te doen.  Je hoeft je dan niet ook nog via de andere button aan te melden. Bij afwijzing van de subsidie heb je de mogelijkheid om binnen vijf weken na de 1e dag van de betreffende aanvraagperiode de opleiding kosteloos te annuleren.

Accreditatie

Logo accreditatie bijscholing KTNO

 

 

 

Data

Deze vierdaagse opleiding vindt plaats op de volgende data:

 • 1 en 2 mei, 12 en 13 juni 2023
 • 18, 19 september, 23 en 24 oktober 2023

Van 09.00 – 17.00/18.00 uur.

Voor wie

 • Deze opleiding is geschikt voor artsen, tandartsen, psychologen, verpleegkundigen, verloskundigen, doula’s, ambulance personeel en iedereen die op grond van een medisch beroep of medische vaardigheid als hulpverlener in contact komt met patiënten.
 • Deze hypnose opleiding wordt gegeven op HBO niveau.
 • Er is geen voorafgaande kennis over hypnose nodig.

Praktisch

Ayla Oostrom en Ina Oostrom
Locatie
Hoevestein 12 4903
SC Oosterhout

Vervoer en accommodatie
Meer informatie vind je hier.

Docenten
Ina Oostrom, Ayla Oostrom, Tooke Lardenoy

Taal
Deze opleiding en het materiaal dat wordt uitgereikt is in de Nederlandse taal.

Wat krijg je?

 • De opleiding omvat vier opleidingsdagen
 • 5 online opvolgingsbijeenkomsten (maandelijks)
 • Een middag voor uitwisseling en verdieping
 • Opleidingsmanual in de Nederlandse taal
 • Ondersteuning na de opleiding via gratis deelname aan onze HypnoseCommunity voor aanvullend studiemateriaal en waar je direct contact kunt leggen met onze docenten.
 • Certificaat van deelname

Tijdsinvestering

 • Deze opleiding betreft in totaal 45 docentcontacturen (4,5 dagen klassikaal en 5 (vrijwillige) online contacturen) alsmede 15 uren zelfstudie.
 • Studiebelasting 60 uur/2 EC.

Resultaat

 • Je leert hoe krachtig woorden zijn en hoe een juiste woordkeuze het belang van de patiënt dient. Je leert snelle methodes om patiënten met pijn- of angstklachten te helpen.
 • Na de HypnoMed medische hypnoseopleiding kun je mensen in hypnose brengen, weet je hoe je de staat van hypnose kunt verdiepen, weet je hoe je de staat van hypnose kunt testen en kun je werken met krachtige directe hypnosetechnieken
 • Je leert technieken voor acute pijnbestrijding met hypnose (operaties, noodsituaties zoals tijdens een ongeluk, kleine en grotere ingrepen)
 • Je leert technieken  voor angstbestrijding voor behandeling of ingreep
 • Je leert technieken voor het verminderen van fysieke en mentale stress
 • De technieken zijn praktijkgericht zodat je er meteen mee aan de slag kunt gaan.

Inhoud

 • Wat is hypnose
 • Hoe werkt hypnose
 • Hoe breng je iemand in hypnose (inductiemethoden)
 • Staten van hypnose (met wetenschappelijke onderbouwing)
 • Misvattingen rondom hypnose en hoe ga je daar mee om
 • Verdiepingstechnieken van hypnose
 • Live demonstraties en zelf oefenen
 • Zelfhypnose leren voor jezelf en hoe je het aan patiënten kunt leren
 • Contra-inducties van hypnose en veiligheidsmaatregelen
 • En meer (zie voor het volledige overzicht de opleidingsbrochure)
 • Pijnbestrijding (acuut en chronisch)
 • Het korte voorgesprek in de medische praktijk
 • Inleiding kinderhypnose met pijnbestrijdingstechnieken en technieken om in hypnose te brengen
 • Mind Talk® voor communicatie met patiënten
 • Gevorderden zelfhypnose, uitgewerkt in comfortabel bevallen
 • Voor een volledig overzicht zie de brochure

Kosten

 • De totale kosten bedragen € 1590,-. Na aanmelding ontvang je een factuur voor de totale kosten met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Je kunt aanmelden via de STAP-budget subsidieregeling via deze link
 • De betaling dient vóór de 1e opleidingsdag op onze rekening te zijn bijgeboekt.
 • Deze opleiding is vrijgesteld van btw.

Voorwaarden

 • HypnoseMentor kan besluiten om bij minder dan vier deelnemers te annuleren. HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf worden gemaakt in het kader van de opleiding zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten.
 • De inschrijvings- en opleidingsgegevens worden gedeeld met de docent en OMNI Hypnosis Training Center®.
 • Bij het uitreiken van het opleidingsmateriaal word je gevraagd om een copyright verklaring te ondertekenen ten aanzien van het intellectuele eigendom van het opleidingsmateriaal
 • Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden NRTO van toepassing.

Meer informatie

hypnose brochure visual
Download ons gratis opleidingsmagazine.

Hypnose voor artsen

 • Angstvrije patiënten
 • Pijnvrije, ontspannen patiënten
 • Aanbevelingen door mond- tot mondreclame
 • Minder stress voor de arts en het team
 • Snellere doorloop van patiënten
 • Vermindering tot eliminatie van pijnmedicatie in het bijzonder als de patiënt deze niet goed kan verdragen.
 • Pijnvrije medische ingrepen

Hypnose voor tandartsen

 • Angstvrije patiënten
 • Pijnvrije, ontspannen patiënten
 • Minder no-show patiënten
 • Aanbevelingen door mond- tot mondreclame
 • Minder stress voor de tandarts en het team
 • Snellere doorloop van patiënten
 • Vermindering tot eliminatie van pijnmedicatie in het bijzonder als de patiënt deze niet goed kan verdragen.

De HypnoMed hypnoseopleiding is mede ontwikkeld door Dr. Med. Dent Patrick Meyenberger. Hij zegt het volgende:

“Hoe vaak wens je niet als tandarts dat het eindelijk avond zou zijn … Net nog had je een van die ‘moeilijke’ patiënten in je tandartsstoel, je bent doorweekt van het zweet en je kwam maar moeizaam vooruit in je werk …Voordat ik hypnose kon toepassen in mijn praktijk was het vaak niet anders. Nu kan ik niet meer zonder deze fantastische technieken. In de dagelijkse praktijk is de behandeling van angstpatiënten en kinderen veel gemakkelijker, ingrepen worden gemakkelijker vanwege de vermindering van het bloeden, het helpt patiënten om na de ingreep pijnvrij te zijn en draagt bij aan een snellere genezing. Het aantal toepassingen is erg groot en er is weinig tijd voor nodig. Daarnaast is er tijdswinst dankzij een vereenvoudigde behandeling.”

Hypnose voor verloskundigen

 • Technieken voor ontspannen bevallen
 • Technieken voor pijnvrij bevallen
 • Leer de cliënt om zelf natuurlijke anesthesie op te roepen
 • En veel meer.
De HypnoMed hypnoseopleiding voor de medische praktijk biedt talloze technieken die ingezet kunnen worden voor begeleiding van de aanstaande moeder tijdens de zwangerschap en bevallen. Deze methoden gaan een stap verder dan de traditionele hypno birthing technieken in die zin dat technieken worden geleerd die eveneens in de operatiekamer kunnen worden gebruikt voor pijnloze ingrepen. De methoden vinden hun oorsprong in technieken die door Dave Elman zijn ontwikkeld (de grondlegger van directe hypnose, welke duizenden artsen en andere medische professionals heeft opgeleid) en welke zijn verfijnd door Gerald Kein, de grondlegger van OMNI Hypnosis Training Center. Gerald Kein heeft methoden ontwikkeld voor pijnvrij bevallen. Hij heeft in zijn praktijk meer dan 300 pijnvrije behandelingen begeleid, waaronder een aantal keizersnedes.

Hypnose voor medische hulpverleners

 • Weten wat je moet zeggen onder moeilijke omstandigheden
 • In zeer korte tijd met woorden pijn en ongemak wegnemen
 • Verbale ‘EHBO kit’
 • Handelingsperpectief met woorden als er gewacht moet worden op de ambulance of andere hulpverlening
Waardevolle technieken voor hulpverleners zoals ambulancepersoneel, EHBO’ers, brandweerpersoneel kunnen veel brengen zoals weten wat je moet zeggen onder moeilijke omstandigheden, het hebben van een verbale ‘EHBO kit’ om mensen te helpen om minder of geen pijn te hebben door het juiste gebruik van woorden in combinatie met hypnosetechnieken. Hoe zet je waakhypnose voor het omgaan met slachtoffer en omstanders. Welke hypnosetechnieken kunnen ingezet worden bij rampen. De HypnoMed medische hypnoseopleiding is veelzijdig, de geleerde hypnosetechnieken kunnen bijzonder veelzijdig worden ingezet.

Interesse gekregen in deze opleiding?