Carcinos hypnosetechnieken bij kanker

Overige hypnoseopleidingen

 16 en 17 september 2019 10.00 – 17.00 uur HypnoKids® hypnoseopleiding (Oosterhout NB)

 

Carcinos is het Griekse woord voor krab dat door de arts Hippocrates werd gebruikt om tumoren te beschrijven. Het woord Carcinos is gekozen voor de verzameling van hypnosetechnieken die kunnen worden ingezet om mensen te ondersteunen die geconfronteerd worden met kanker of een andere (ernstige) ziekte en symboliseert een aantal technieken die tijdens de masterclass Carcinos hypnosetechnieken bij kanker worden geleerd en die ingezet kunnen worden om mensen met kanker of een ernstige ziekte te ondersteunen: Cancer, Anger, Relief, Control, Immune system, No harm, Opinion, Self-hypnosis.

 • Wat is kanker en waarom een masterclass over Carcinos hypnosetechnieken bij kanker
 • Literatuur en bronnen
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Basis concepten van hypnotherapie in relatie tot kwantumfysica
 • Omgaan met kanker
 • Omgaan met emoties
 • Hoe kan verlichting gebracht worden met behulp van hypnose
 • Hoe kan de cliënt controle terugkrijgen over lichaam en geest
 • Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de werking van het immuunsysteem
 • De belangrijkste regel is om alleen te ondersteunen
 • De rol van overtuigingen
 • De waarde van zelfhypnose
 • Hypnosetechnieken bij kanker zoals pijnbestrijding, de geest ontgiften, de geest voeden
 • De rol van emoties
 • De light body hypnosis techniek voor werken met het innerlijke kind
 • De light body hypnosis regressietechniek
 • De light body life between life techniek
 • Waarom het belangrijk is om meer te weten over epigenetica in relatie tot hypnose
 • Het verbreken van de familievloek met de light body techniek
 • Technieken om het trigger event te achterhalen
 • Het belang van kunnen vergeven
 • De Ubuntu vergevingstechniek
 • Diverse scripts voor ernstige zieken
  • Progressieve relaxatie inductie voor ernstige zieken
  • Verminderen bijkomende effecten van medische procedures
  • Bescherming tegen negatieve woorden
  • Bescherming voor woordgebruik tijdens operaties
  • De genezende kracht van het hart script
  • Voorkoming van het verlies van haar
  • Verbeteren van het immuunsysteem
  • Company Health Unlimited
 • Een volle dag opleiding inclusief koffie, thee 
 • Een uitgebreid manual inclusief veel scripts voor ondersteuning bij kanker en ernstige ziekten
 • Een certificaat na afloop
 • Iedereen die een basiscursus hypnose heeft gevolgd en zich wil verdiepen in gespecialiseerde technieken voor het werken met mensen met kanker en andere ernstige ziekten.
 • Een opleiding in regressie strekt tot aanbeveling.
 • Na deze weet je hoe je op verantwoorde wijze met mensen met kanker of andere ernstige ziekten kunt werken
 • Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen ten aanzien van emotionele problemen, pijn en andere klachten met behulp van hypnose technieken die je al kent
 • Als je vaardig bent met regressie kun je na afloop van deze masterclass werken met de Light Body Regressie Techniek
 • Na afloop van deze opleiding weet je hoe je mensen met ernstige ziekten kunt ondersteunen met directe suggestietechnieken
 • Na deze masterclass weet je meer over het belang van vergeving van anderen en zichzelf en kun je de cliënt begeleiden met deze transformationele techniek
 • Je kunt je cliënt helpen met het vergroten van zelfwaarde en zelfvertrouwen met de Inner Child Light Body Techniek.
  • De kosten voor deze masterclass bedragen € 375, inclusief manual, en koffie/thee en lunch tijdens de dag.

  Voorwaarden

  • Bij het inschrijven voor een masterclass gelden de algemene voorwaarden van HypnoseMentor tenzij hier anders beschreven.
  • De minimum leeftijd bij inschrijving is 17 jaar
  • Bij inschrijving ontvangt de cursist separaat een factuur voor het volledige bedrag. Deze dient binnen 14 dagen te zijn voldaan.
  • Na datum aanmelding kan binnen 14 dagen kosteloos geannuleerd worden. Voorts kan deze masterclass tot zeven dagen vóór aanvang geannuleerd worden waarbij de deelnemer het recht heeft op teruggave van het cursusgeld met uitzondering van het bedrag van € 50,– dat in dat geval als kosten in rekening wordt gebracht.
  • Bij annulering binnen zeven dagen vóór aanvang van de masterclass is het volledige bedrag verschuldigd.
  • Inschrijving geeft niet automatisch het recht op deelname. Deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst en separaat bevestigd tegelijkertijd met de factuur van aanbetaling. HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
  • Voor het volgen van deze Masterclass wordt basiskennis van hypnose veronderstelt zoals: wat zijn de belangrijkste stappen in het hypnoseproces, wat is een inductie, methoden om te verdiepen, hoe breng je een cliënt terug uit hypnose. Aan deze masterclass kunnen geen belangstellenden deelnemen zonder vooropleiding of training in hypnose.
  • Kennis van regressie strekt tot aanbeveling, de light body regressietechniek is een geavanceerde methode die toegepast kan worden door hypnotherapeuten die al met regressietechnieken werken. Het leren van regressie is geen onderdeel van deze masterclass.
  • Bij het uitreiken van het cursusmateriaal wordt gevraagd een copyright verklaring te ondertekenen dat het intellectueel eigendomsrecht van het cursusmateriaal en in het cursusmateriaal beschreven technieken bij HypnoseMentor berusten.
  • Aan het eind van de masterclass wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.
  • Minimum aantal deelnemers: 4 personen. Bij annulering door HypnoseMentor vanwege een te weinig deelnemers of overmacht, wordt het reeds betaalde binnen 14 dagen aan consument/cliënt/afnemer terugbetaald. HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.
De cursus wordt vernieuwd. Vandaar dat op dit moment er niet voor kan worden aangemeld.
Deze opleiding betreft in totaal 12 uren (7 uur klassikaal en 5 uren zelfstudie).

Logo geaccrediteerde hypnoseopleiding

Deze opleiding is door KTNO gecertificeerd.