Selecteer een pagina

Kosten HypnoMed medische hypnoseopleiding

  • Bij aanmelden tot en met een maand voorafgaand aan de eerste opleidingsdag bedragen de kosten € 1215,- (exclusief € 275,- inschrijfkosten*)
  • De reguliere kosten voor de vierdaagse HypnoMed hypnoseopleiding bedragen  € 1315,- (exclusief € 275 inschrijfkosten*)
  • Bij aanmelding betaling in termijnen bedragen de kosten € 275 inschrijfkosten* en 5 maandelijkse termijnen van € 295,-

* De inschrijfkosten zijn in feite een deel van de totale kosten van de opleiding, echter apart gefactureerd in verband met de garantieregeling. Deze houdt in dat je tot 12.00 uur van de eerste opleidingsdag nog kunt annulering met terugbetaling van de kosten onder aftrek van de inschrijfkosten.

 

OMNI HypnoMed medische hypnose

  • 6, 7, 13, 14 september 2018
  • 25, 26 maart en 8, 9 april 2019

Van 09.00 - 17.00/18.00 uur op locatie in Oosterhout (NB)

Garantieregeling

Mocht je om welke reden dan ook op de eerste dag tijdens de lunchpauze aangeven, dat je niet tevreden bent en verder niet wilt deelnemen, dan is het voldoende om de uitgereikte materialen in te leveren en wij storten dan het volledige cursusgeld terug op je rekening onder aftrek van de aanbetaling van € 275,–.

Verder garanderen wij dat een oud OMNI student die live heeft deelgenomen aan de OMNI hypnoseopleiding voor een bedrag van € 80, (v.a. 2018 per dag € 100,-) opnieuw kan deelnemen onder voorwaarde dat de opleiding niet is volgeboekt.

Het betreft in principe een last minute boeking. Dit beleid is ingevoerd om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het welslagen van alle deelnemers en het heeft uitsluitend betrekking op het OMNI Hypnosis Training Center® waar de originele opleiding is gevolgd. Voorinschrijving vindt plaats door middel van een e-mail. Definitieve inschrijving vindt plaats één week voorafgaand aan de opleiding.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen en workshops tussen HypnoseMentor/Omni Hypnosis Training Center Netherlands en de student/cursist/deelnemer respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Voor de Omni hypnoseopleidingen gelden de volgende voorwaarden:

Copyright verklaring
Indien van toepassing op de betreffende opleiding/cursus/workshop, ondertekent de student/cursist/deelnemer een copyright verklaring die in het inschrijfformulier is opgenomen, dat het intellectueel eigendomsrecht van het materiaal en in het materiaal beschreven technieken bij OMNI Hypnosis Training Center® berusten.

Annulering door HypnoseMentor/Omni Hypnosis Training Center
In het geval dat besloten wordt om enige reden een opleiding/cursus/workshop te annuleren, wordt het reeds betaalde opleiding/cursus/workshop geld onmiddellijk terugbetaald. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor door de student/cursist/deelnemer zelf gemaakte kosten die verband houden met de training.

Inschrijving, aanbetaling en annulering
Na inschrijving ontvangt de student/cursist/deelnemer een factuur voor de aanbetaling. Deze factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst factuur betaald te worden, in elk geval dient het volledige bedrag betaald te zijn vóór aanvang van de opleiding.
Tot veertien dagen na aanmelding heeft de student/cursist/deelnemer het recht de cursus kosteloos te annuleren.
Voorts kan de opleiding/cursus/workshop tot zeven dagen vóór aanvang geannuleerd worden, waarbij de student/cursist/deelnemer het recht heeft op teruggave van het cursusgeld met uitzondering van het bedrag van aanbetaling, welk bedrag als kosten in rekening wordt gebracht.
Ca. 3 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag ontvangt de student/cursist/deelnemer een factuur voor het resterende bedrag van de opleiding/cursus/workshop. Het verschuldigde bedrag dient Voorafgaand aan de 1e opleiding/cursus of workshop dag op de rekening van OMNI te zijn gestort of contant op deze eerste dag worden betaald.
Bij annulering binnen zeven dagen vóór aanvang van de opleiding/cursus/workshop is aan HypnoseMentor/Omni Hypnosis Training Center Netherlands het volledige bedrag verschuldigd. In geval van ziekte of overmacht bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een volgende training onder voorwaarde dat de opleiding/cursus/workshop zeven dagen vóór aanvang nog niet is volgeboekt. Tevens bestaat de mogelijkheid om iemand anders te laten deelnemen, in dat geval worden de certificaten opgesteld op naam van de vervanger en wordt een bedrag van € 50,– in rekening gebracht voor administratiekosten.
HypnoseMentor/Omni Hypnosis Training Center Netherlands behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Specifieke voorwaarden per opleiding/training/workshop
Specifieke voorwaarden die de betreffende opleiding/training of workshop betreffen worden vastgelegd op het betreffende inschrijfformulier.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 20096995.

Hypnose de sleutel tot eigen kracht

Cover Hypnose de sleutel tot eigen kracht

Internationaal erkende opleiding

internationaal erkende hypnose en hypnotherapieopleiding logos

Gratis audio’s, video’s en e-books

Logo Hypnosecommunity