Selecteer een pagina

Kosten Hypno-Waving hypnose met EMDR

Waar professionals voor opleiding komen
Hypno Waving algemene info button
Hypno Waving kosten info button
Hypno Waving aanmelden info button

Kosten Hypno-Waving EMDR met hypnose

 • Bij aanmelding tot een maand voorafgaand aan de opleiding bedraagt de prijs € 325,-.
 • Daarna bedraagt de prijs € 375,–.

Voorwaarden

 • Bij het inschrijven voor een masterclass gelden de algemene voorwaarden van HypnoseMentor tenzij hier anders beschreven.
 • Bij inschrijving ontvangt de cursist separaat een factuur voor het volledige bedrag. Deze dient binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 • Na datum aanmelding kan binnen 14 dagen kosteloos geannuleerd worden. Voorts kan deze masterclass tot zeven dagen vóór aanvang geannuleerd worden waarbij de deelnemer het recht heeft op teruggave van het cursusgeld met uitzondering van het bedrag van € 50,– dat in dat geval als kosten in rekening wordt gebracht.
 • Bij annulering binnen zeven dagen vóór aanvang van de masterclass is het volledige bedrag verschuldigd.
 • Inschrijving geeft niet automatisch het recht op deelname. Deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst en separaat bevestigd tegelijkertijd met de factuur van aanbetaling. HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
 • Voor het volgen van deze Masterclass wordt basiskennis van hypnose veronderstelt zoals: wat zijn de belangrijkste stappen in het hypnoseproces, wat is een inductie, methoden om te verdiepen, hoe breng je een cliënt terug uit hypnose. Aan deze masterclass kunnen geen belangstellenden deelnemen zonder vooropleiding of training in hypnose.
 • Bij het uitreiken van het cursusmateriaal wordt gevraagd een copyright verklaring te ondertekenen dat het intellectueel eigendomsrecht van het cursusmateriaal en in het cursusmateriaal beschreven technieken bij HypnoseMentor berusten.
 • Aan het eind van de masterclass wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.
 • HypnoseMentor is vrijgesteld van BTW voor beroepsopleidingen op grond van een positieve accreditatie door CPION en opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
 • Minimum aantal deelnemers: 4 personen. Bij annulering door HypnoseMentor vanwege een te weinig deelnemers of overmacht, wordt het reeds betaalde binnen 14 dagen aan consument/cliënt/afnemer terugbetaald. HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

Privacy verklaring HypnoseMentor legt de gegevens van haar studenten vast om hen te informeren in verband met een goede uitvoering van haar opleidingen en ten aanzien van haar productaanbod. De adresgegevens van deze inschrijving kunnen gedeeld worden met het hoofdkantoor van Omni Hypnosis Training Center® om een goede opvolging van de opleiding te kunnen geven. HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om haar privacy verklaring aan te passen.

Masterclasses