Baquette Mesmer

Waarom niets werkt

Waarom niets werkt (“Why Nothing Works”)  is een geestverruimende kop in een recent en fascinerend artikel over het placebo-effect in The New York Times Sunday Magazine van Gary Greenberg. Het is gericht op de biochemische basis van placebo’s. Placebos zijn pillen met biochemisch inerte ingrediënten zoals suiker. En toch werken deze suikerpillen – “niets” – echt.

Begrijpen waarom placebo’s werk is de focus van honderden onderzoekers onlangs, meest invloedrijke Ted Kaptchuk, hoofd van Harvard Medical School’s Program in Placebo Studies en de Therapeutic Encounter. Prof. Kaptchuk’s “eigen lievelingentheorie ….. stelt dat het placebo-effect het resultaat is van de complexe bewuste en onbewuste processen ingebed in de relatie tussen arts en patiënt…..”. Ook wij hebben een theorie. Het is in overeenstemming met de theorie van Prof. Kaptchuk.

Het heet hypnose. En het werkt.

Gary Greenberg, de journalist die schreef “Why Nothing Works”, lijkt sympathiek voor die visie. Greenberg:

Portret Franz Anton Mesmer
Franz Anton Mesmer

“Het placebo-effect dankt zijn slechte reputatie in zekere zin aan dezelfde man die zich laat naar bed gaat en slaapt. Benjamin Franklin was in 1784 de ambassadeur van de jonge Verenigde Staten aan het hof van koning Lodewijk XVI. Ook in Parijs was in die tijd een Weense arts, Franz Anton Mesmer genaamd. Mesmer ontvluchtte Wenen een paar jaar eerder toen de plaatselijke medische instelling vaststelde dat zijn bewering dat hij de blindheid van een jonge vrouw had genezen door haar in trance te brengen vals was, en dat, nog erger, er iets ongewoons aan zijn relatie met haar was. Tegen de tijd dat hij in Parijs aankwam en zijn nieuwe praktijk opende, had Mesmer verworven wat hij in Wenen ontbrak: een theorie om rekening te houden met zijn vermogen om trance staten te gebruiken om mensen te genezen. Er was, zo beweerde hij, een kracht die het universum doordringt, dierlijk magnetisme genaamd, dat ziekte kon veroorzaken als het verstoord werd. Gemakshalve genoeg voor Mesmer, kon het magnetisme alleen door hem en de mensen die hij had opgeleid worden waargenomen en ontregeld.
.. “Genoeg mensen meldden goede resultaten zodat de patiënten voortdurend aan de deur van Mesmer stonden te wachten op de volgende sessie.
“Het was het soort succes dat waarschijnlijk jaloersheid opwekte onder artsen, maar er stond meer op het spel dan professionele naijver. Mesmer’s bewering dat er een kracht bestond die alleen door de uitverkorenen kon worden waargenomen en gemanipuleerd was een directe uitdaging voor een idee dat centraal stond in de Verlichting: dat de waarheid kon worden bepaald door iedereen met zintuigen die geïnformeerd was door scepticisme, dat bijbelteksten verdrongen kon worden door feiten en priesters door een democratie van mensen die deze feiten bezaten. Dus toen de klachten over Mesmer bij Lodewijk arriveerden, wendde de Koning zich tot de wetenschappers – zij het met moeite om zich als een verlichte man te tonen. Hij benoemde onder andere Lavoisier de chemicus, Bailly de astronoom en Guillotin de arts om de beweringen van Mesmer te onderzoeken, en hij installeerde Franklin aan het hoofd van hun commissie.
“Aan de commissie Franklin, was niet de vraag of Mesmer een bedrieger was waarvan zijn patiënten de dupe waren. Iedereen kon in goed vertrouwen handelen, maar het geloof alleen bewijst niet dat het magnetisme aan het werk was. Om deze vraag te beantwoorden, ontwierpen ze een reeks proeven die de mogelijke oorzaken van de waargenomen effecten, anders dan dierlijk magnetisme, uitsloten. De meest waarschijnlijke verstorende variabele, dachten ze, was een of andere gemoedstoestand die mensen ertoe aanzette zich te gedragen zoals ze deden onder Mesmer’s handelingen. Om dit uit te sluiten, koos het panel voor een eenvoudige methode: een blinddoek. Over een periode van een paar maanden hebben ze een reeks experimenten uitgevoerd om te testen of mensen de effecten van dierlijk magnetisme ervaren, zelfs als ze niet konden zien.

“Toen het panel d’Eslon een voorproefje gaf van zijn bevindingen, nam hij het met gelijkmoedigheid. Gezien de resultaten van de behandeling (in tegenstelling tot het experiment), meende hij dat de verbeelding, “gericht op het verlichten van het lijden van de mensheid, een zeer waardevol middel zou zijn in de handen van de medische wereld” – een onderwerp waarop deze verheven wetenschappers hun methoden zouden willen toepassen. Maar de gebeurtenissen grijpen in. Franklin werd in 1785 teruggeroepen naar Amerika; Louis XVI had grotere problemen voor handen en kwam, samen met Lavoisier en Bailly, uiteindelijk in aanraking met de korte, scherpe schok van het apparaat dat de Guillotine werd genoemd”.

“De verbeelding, ‘gericht op het verlichten van het lijden van de mensheid, zou een zeer waardevol middel zijn in de handen van de medische wereld…..’. In het verslag van de Koninklijke Commissie citeert hij het woord “verbeelding” ongeveer honderd keer. Een van de titanen van het hypnose-onderzoek van de 20e eeuw, Stanford University Professor Ernest Hilgard, in een privégesprek met Dr. Michael Yapko, definieerde hypnose als “geloof in verbeelding”. (Believed-in imagination).
Wat is de hypnotische toestand? Wij gebruiken nooit het woord “trance” om die toestand te beschrijven omdat trance een verminderd bewustzijn suggereert. Hypnose is een staat van verhoogd bewustzijn. We noemen het “mijmering” – een dagdroomstaat.

“Toen het panel d’Eslon een voorproefje gaf van de bevindingen, nam hij het met een gelijkmoedigheid. Gezien de resultaten van de behandeling (in tegenstelling tot het experiment), meende hij dat de verbeelding, “gericht op het verlichten van het lijden van de mensheid, een zeer waardevol middel zou zijn in de handen van de medische wereld” – een onderwerp waarnaar deze verheven wetenschappers hun methoden zouden willen toepassen. Maar de gebeurtenissen grijpen in. Franklin werd in 1785 teruggeroepen naar Amerika; Louis XVI stond voor grotere problemen en kwam, samen met Lavoisier en Bailly, uiteindelijk in aanraking met de korte, scherpe schok van het apparaat dat guillotine werd genoemd”.

De kracht van verbeelding

Portret van groep mensen die Comissie Franklin vormen
Comissie Franklin

“De verbeelding, ‘gericht op het verlichten van het lijden van de mensheid, zou een zeer waardevol middel zijn in de handen van de medische wereld…..’. In het verslag van de Koninklijke Commissie citeert hij het woord “verbeelding” ongeveer honderd keer. Een van de titanen van het hypnose-onderzoek van de 20e eeuw, Stanford University Professor Ernest Hilgard, in een privégesprek met Dr. Michael Yapko, definieerde hypnose als “geloofd in de verbeelding” (Believed-in imagination).

Wat is de hypnotische toestand? We gebruiken nooit het woord “trance” om die toestand te beschrijven omdat trance een verminderd bewustzijn suggereert. Hypnose is een staat van verhoogd bewustzijn. We noemen het “mijmering” – een dagdroomtoestand waarin het logische vermogen van de geest ontspannen is, maar niet zo kritisch als gebruikelijk. “Geloofd in de verbeelding”.

 

De essentie van het artikel in New York Times Magazine:

“De wetenschap is “ontworpen om de schillen te verwijderen en de pitten te vinden” (Kaptchuk) vertelde me. Er kan veel verloren gaan in het ‘dorsen’ -Kaptchuk maakt zich in het bijzonder zorgen, dat de rituelen ingebed in de ontmoeting tussen arts-patiënt waarvan hij denkt dat ze fundamenteel zijn voor het placebo-effect en een aspect van de geneeskunde belichamen, verdwijnen als wetenschappers en artsen de richting van Franklin’s commissie volgen. “Medische zorg is een morele daad”, zegt hij, waarbij een lijdend persoon zijn of haar lot in handen legt van een vertrouwde genezer.

Noch de hypnose, noch het placebo-effect is gebaseerd op “dierlijk magnetisme”, zoals Mesmer veronderstelde. Dat gezegd hebbende, laten we niet al te hard zijn tegen Dr. Mesmer. Zoals Prof. Hilgard en zijn psychiatrische vrouw Dr. Josephine Hilgard schreven in hoofdstuk 1 van hun boek Hypnose en de verlichting van pijn (pagina 3):

“Mesmer was duidelijk verkeerd in zijn theorie, maar er kunnen twee dingen gezegd worden in zijn verdediging. In de eerste plaats probeerde hij de moderne natuurwetenschappen te gebruiken om een deel van het bijgeloof van zijn tijd te vervangen. Men kan zich herinneren dat dit het tijdperk van de Verlichting in Frankrijk was, de tijd waarin Diderot’s beroemde Encyclopedie verscheen. Ten tweede, ook al werden de resultaten door de verbeelding geproduceerd, ze werden inderdaad geproduceerd; we zullen later opmerken hoe belangrijk de verbeelding is geworden in de interpretatie van hypnose”.

Ben je geïnteresseerd in de zelfhypnose audio’s van Hypnotic Beauty en Hypnotic Charisma, dan kun je dat gratis uitproberen via een gratis lidmaatschap bij de Hypnosecommunity. De zelfhypnose audiotapes en scripts van HypnoticBeauty en HypnoticCharisma zijn niet therapeutisch van aard. Ze zijn esthetisch, helpen bij het ontwikkelen van iemands jeugdigheid, aantrekkelijkheid en het vermogen om toewijding in anderen te inspireren.
Onze woorden komen tot de verbeelding van de cliënt en hebben een opmerkelijke impact. Noem het mechanisme dat heilzame fysiologische veranderingen genereert een “complexe bewuste en onbewuste processen ingebed in de relatie tussen behandelaar en patiënt…..”. Of noem het hypnose. Laat de kracht van “Niets” voor u werken.

Met warme groet,
Wendy Packer

Ben je geïnteresseerd om meer te weten over de krachtige werking van hypnose, meld je dan aan voor een gratis hypnose informatieavond.