Medische hypnoseopleiding voor artsen en verpleegkundigen

Angstvrije patiënten, pijnvrije, ontspannen patiënten, minder stress voor de arts en het team, vermindering tot eliminatie van pijnmedicatie in het bijzonder als de patiënt deze niet goed kan verdragen, pijnvrije medische ingrepen

Medische hypnoseopleiding voor tandartsen

Angstvrije patiënten, pijnvrije, ontspannen patiënten, minder no-show patiënten, aanbevelingen door mond- tot mondreclame, minder stress voor de tandarts en het team, snellere doorloop van patiënten, vermindering tot eliminatie van pijnmedicatie in het bijzonder als de patiënt deze niet goed kan verdragen, pijnvrije medische ingrepen.

Medische hypnose voor EHBO'ers en andere hulpverleners

Weten wat je moet zeggen onder moeilijke omstandigheden, in zeer korte tijd met woorden pijn en ongemak wegnemen, verbale ‘EHBO kit’, handelingsperpectief met woorden als er gewacht moet worden op de ambulance of andere hulpverlening.

Medische hypnose voor verloskundigen en doula's

Technieken voor ontspannen bevallen en pijnvrij bevallen, leer de cliënt om zelf natuurlijke anesthesie op te roepen.

OMNI HypnoMed

4 daagse medische hypnoseopleiding

 • 9, 10, 30 september, 1 oktober 2019
 • 17, 18 februari, 16, 17 maart 2020

Van 09.00 - 17.00/18.00 uur
Locatie: Hoevestein 12, 4903 SC Oosterhout
Docent: Ina Oostrom 

Studiegids hypnose

Download hier de studiegids

HypnoMed de vierdaagse hypnoseopleiding die medisch professionals meer handelingsperspectieven biedt om doelmatiger en in veel gevallen sneller om te kunnen gaan met patiënten in relatie tot stress, pijn, depressie, doodsangst en meer.

Hypnosetechnieken zijn bijzonder snel en eenvoudig toe te passen, gemakkelijk te leren. De werkzaamheid is in talloze wetenschappelijke onderzoeken aangetoond en er vinden operaties plaats met uitsluitend hypnose als natuurlijke anesthesie.

Studiegids hypnose

Download hier de studiegids

Inhoud dag 1

 • Geschiedenis van hypnose
 • Woorden en begrippen
 • Wat is hypnose wel en wat is hypnose niet
 • Wat is nodig om hypnose te realiseren
 • Misvattingen over hypnose
 • Mind model Gerald Kein, de rol van het normale bewustzijn en onderbewustzijn
 • Omgaan met de kritische factor
 • Voorgesprek hypnose voor de medische praktijk
 • Dave Elman inductie
 • Terugbrengen uit hypnose
 • Contra-indicaties voor hypnose en veiligheidsmaatregelen
 • Omgaan met abreactie
 • Mentale regels
 • Praktijkoefeningen

Inhoud dag 2

 • Classificatie van inducties
 • Dieptes van hypnose
 • Methodes om te verdiepen
 • Testen van diepte
 • Waakhypnose
 • Zeven sleutels voor succes bij directe hypnose
 • Krachtige zelfhypnosetechniek
 • Snelle inducties (inleiding)
 • Omgaan met een hypnotisch zegel
 • Esdaile staat
 • Hypnose met kinderen
 • Praktijkoefeningen

Inhoud dag 3

 • Pijnbestrijding met hypnose
 • Hoe werkt het pijnmechanisme in relatie tot hypnose
 • Inleiding op pijnbestrijding met hypnotherapie bij chronische klachten
 • Natuurlijke anesthesie bij operaties
 • Esdaile staat (hypnose voor natuurlijke anesthesie)
 • Hypnose tijdens noodgevallen en bij de spoedeisende hulp
 • Zelfhypnose gevorderd
 • De kracht van hypnotherapie bij chronische klachten
 • Pijnvrij bevallen
 • Toepassingen bij pijnvrij bevallen
 • Scripts voor de medische praktijk en pijnvrij bevallen
 • Praktijkoefeningen

Inhoud dag 4

 • Snelle inducties in de medische praktijk
 • Pijnbestrijding bij kleine en grote operaties
 • Toepassingen in de tandartspraktijk zoals angsten, fobieën, bloedingen, kokhalsreflex, pijn, speekselvloed, bruxisme en noodsituaties.
 • Toepassingen in de medische praktijk zoals pijnbestrijding voor, tijdens en na operaties en ingrepen ten aanzien van angst en pijnbestrijding, stress verminderen.
 • Hypnose als natuurlijke anesthesie bij operaties aangevuld met persoonlijke ervaringen
 • Omgaan met angstige mensen tijdens noodgevallen
 • Omgaan met angstpatiënten
 • Hypnose met groepen
 • Praktijkoefeningen
 • Je leert cliëntgecentreerde, resultaatgericht hypnose van wereldbekende professionals uit het vak.
 • OMNI opleidingsmateriaal in de Nederlandse taal
 • Het boek “Hypnotherapy” van Dave Elman
 • Diploma HypnoMed
 • Tijdens de opleidingsdagen zijn koffie, thee inbegrepen
 • Docent Drs. Ina Oostrom, Designated Certified Instructor van Omni Hypnosis Training Center Netherlands, de docent kan uit persoonlijke ervaring vertellen over hypnosetechnieken voor operaties.
 • Aansluiting met wetenschappelijk onderzoek
 • Voor medisch professionals zoals artsen, tandartsen, psychologen, EHBO’ers, verpleegkundigen, verloskundigen, doula’s, medisch psychologen en iedereen die op grond van een medisch beroep of medische vaardigheid of als hulpverlener in contact komt met patiënten.
 • Deze hypnoseopleiding wordt gegeven op HBO niveau. Van de deelnemers wordt een denk- en werkniveau op HBO niveau verwacht. Vooropleiding MBO-4, HBO of hoger, dan wel aantoonbare ervaring op dit denk- en werkniveau door middel van een CV.
 • Er is geen voorafgaande kennis over hypnose nodig.
 • De directe hypnosetechnieken zijn eenvoudig te leren en veelzijdig toepasbaar, vandaar dat verschillende beroepsgroepen en interesses in een opleiding kunnen worden gecombineerd.

De huidige situatie met betrekking tot de gezondheidszorg en de schaars beschikbare middelen vraagt om bijzondere oplossingen in het optimaliseren van de patiëntenzorg.  Een van de bouwstenen die daartoe kan bijdragen zijn innovatieve technieken afgestemd op de individuele patiënt die kunnen zorgen voor kostenbesparingen, patiënttevredenheid en een betere kwaliteit van de gezondheidszorg. Een techniek welke innovatieve oplossingen kan bijdrage is hypnose. Alhoewel hypnose op zich niet nieuw zijn, is er de laatste jaren grote vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van snelle en effectieve hypnosetechnieken. Daarnaast is inmiddels een indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek verricht dat de werkzaamheid van hypnose op tal van terreinen bevestigt.

 • Je leert hoe krachtig woorden zijn en hoe een juiste woordkeuze het belang van de patiënt dient. Je leert snelle methodes om patiënten met pijn- of angstklachten te helpen. Je leert verder hoe hypnotherapie kan bijdragen aan preventieve gezondheidszorg en het ondersteunen in het nemen van eigen verantwoording door de patiënt. Na de OMNI gevorderden hypnoseopleiding kun je mensen in hypnose brengen, weet je hoe je de staat van hypnose kunt verdiepen, weet je hoe je de staat van hypnose kunt testen en kun je werken met krachtige directe hypnosetechnieken voor:
 • Acute pijnbestrijding met hypnose (operaties, noodsituaties zoals tijdens een ongeluk, kleine en grotere ingrepen)
 • Angsten voor behandeling of ingreep
 • Krachtig verminderen van fysieke en mentale stress
 • Het begeleiden van patiënten voor- en na een operatie
 • Diepe hypnose voor het toepassen van operaties
 • De kosten bedragen € 1315,- plus € 275 inschrijfkosten*. Na aanmelding ontvang je een factuur voor de inschrijfkosten. Ca. 3 weken voorafgaand aan de opleiding ontvang je een factuur voor de kosten van de opleiding met een betalingstermijn van 14 dagen. De totale kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn betaald.
 • Bij betaling in termijnen door middel van een doorlopende SEPA machtiging. Je ontvangt een factuur voor € 275 inschrijfkosten met een betalingstermijn van 14 dagen. Daarna worden door middel van automatische incasso 5 maandelijkse termijnen in rekening gebracht van € 295. De eerste termijn is rond de 25ste van de maand voorafgaand aan de 1e opleidingsdag.

* De inschrijfkosten zijn in feite een deel van de totale kosten van de opleiding, echter apart gefactureerd in verband met de garantieregeling. Deze houdt in dat je tot 12.00 uur van de eerste opleidingsdag nog kunt annulering met terugbetaling van de kosten onder aftrek van de inschrijfkosten.

Garantieregeling

Mocht je om welke reden dan ook op de eerste dag tijdens de lunchpauze aangeven, dat je niet tevreden bent en verder niet wilt deelnemen, dan is het voldoende om de uitgereikte materialen in te leveren en wij storten dan het volledige cursusgeld terug op je rekening onder aftrek van de aanbetaling van € 275,–.

Verder garanderen wij dat een oud OMNI student die live heeft deelgenomen aan de OMNI hypnoseopleiding voor een bedrag van € 80, (v.a. 2018 per dag € 100,-) opnieuw kan deelnemen onder voorwaarde dat de opleiding niet is volgeboekt. Het betreft in principe een last minute boeking. Dit beleid is ingevoerd om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het welslagen van alle deelnemers en het heeft uitsluitend betrekking op het OMNI Hypnosis Training Center® waar de originele opleiding is gevolgd. Voorinschrijving vindt plaats door middel van een e-mail. Definitieve inschrijving vindt plaats één week voorafgaand aan de opleiding.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen en workshops tussen HypnoseMentor/Omni Hypnosis Training Center Netherlands en de student/cursist/deelnemer respectievelijk hun rechtsopvolgers. Voor de Omni hypnoseopleidingen gelden de volgende voorwaarden: Copyright verklaring Indien van toepassing op de betreffende opleiding/cursus/workshop, ondertekent de student/cursist/deelnemer een copyright verklaring die in het inschrijfformulier is opgenomen, dat het intellectueel eigendomsrecht van het materiaal en in het materiaal beschreven technieken bij OMNI Hypnosis Training Center® berusten. Annulering door HypnoseMentor/Omni Hypnosis Training Center In het geval dat besloten wordt om enige reden een opleiding/cursus/workshop te annuleren, wordt het reeds betaalde opleiding/cursus/workshop geld onmiddellijk terugbetaald. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor door de student/cursist/deelnemer zelf gemaakte kosten die verband houden met de training. Inschrijving, aanbetaling en annulering Na inschrijving ontvangt de student/cursist/deelnemer een factuur voor de aanbetaling. Deze factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst factuur betaald te worden, in elk geval dient het volledige bedrag betaald te zijn vóór aanvang van de opleiding. Tot veertien dagen na aanmelding heeft de student/cursist/deelnemer het recht de cursus kosteloos te annuleren. Voorts kan de opleiding/cursus/workshop tot zeven dagen vóór aanvang geannuleerd worden, waarbij de student/cursist/deelnemer het recht heeft op teruggave van het cursusgeld met uitzondering van het bedrag van aanbetaling, welk bedrag als kosten in rekening wordt gebracht. Ca. 3 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag ontvangt de student/cursist/deelnemer een factuur voor het resterende bedrag van de opleiding/cursus/workshop. Het verschuldigde bedrag dient Voorafgaand aan de 1e opleiding/cursus of workshop dag op de rekening van OMNI te zijn gestort of contant op deze eerste dag worden betaald. Bij annulering binnen zeven dagen vóór aanvang van de opleiding/cursus/workshop is aan HypnoseMentor/Omni Hypnosis Training Center Netherlands het volledige bedrag verschuldigd. In geval van ziekte of overmacht bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een volgende training onder voorwaarde dat de opleiding/cursus/workshop zeven dagen vóór aanvang nog niet is volgeboekt. Tevens bestaat de mogelijkheid om iemand anders te laten deelnemen, in dat geval worden de certificaten opgesteld op naam van de vervanger en wordt een bedrag van € 50,– in rekening gebracht voor administratiekosten. HypnoseMentor/Omni Hypnosis Training Center Netherlands behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren zonder opgaaf van redenen. Specifieke voorwaarden per opleiding/training/workshop Specifieke voorwaarden die de betreffende opleiding/training of workshop betreffen worden vastgelegd op het betreffende inschrijfformulier. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 20096995.

Aanmeldlink

Mocht je willen aanmelden via een schermvullend formulier klik dan hier.

Aanmeldformulier

Deze opleiding betreft in totaal 45 docentcontacturen (4,5 dagen klassikaal en 5 online contacturen) alsmede 15 uren zelfstudie. Studiebelasting 60 uur/2 EC.

OMNI Hypnosis Training Center is sinds 1979 gespecialiseerd in het geven van hypnose- en hypnotherapieopleidingen. OMNI Hypnosis Training Center draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. 

De OMNI medische hypnoseopleiding is ISO 9001 gecertificeerd.

Logo geaccrediteerde hypnoseopleiding

Deze opleiding is gecertificeerd op HBO-niveau door KTNO. Studiebelasting 60 uur/2 EC.

De opleiding is geaccrediteerd door de AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) als praktijkgerichte nascholing.