Cursus inhoud
Persoonlijke missie
Je eigen bedrijf begint bij jezelf en wordt vormgegeven vanuit je persoonlijke missie. Door voor jezelf helder te krijgen welke eigenschappen je hebt, kun je nagaan wat je persoonlijke krachten en valkuilen zijn en wordt het gemakkelijker om je persoonlijke missie vorm te geven.
0/7
Interne analyse
Bij een interne analyse bepaal je de identiteit van de organisatie.
0/7
SWOT analyse
Bij een SWOT analyse breng je in kaart wat je sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zijn.
0/3
Visie – missie – strategie
Over les

Introductie en videoles

Bij een interne analyse bepaal je de identiteit van de organisatie. Dat doe je door het stellen van allerlei vragen zoals wat is het aanbod, hoe groot is de organisatie, wat is de structuur van de organisatie. Vanuit welke kernwaarden functioneert de organisatie, hoe worden de bedrijfsprocessen georganiseerd. Verder wordt gekeken naar de kerncompetenties. Waar is het bedrijf erg goed in. 

0% Afgerond