Ethiek

Ongecategoriseerd
Verlanglijst Delen
Deel cursus
Pagina link
Deel op social media

Over cursus

Ethiek is in feite een onderdeel uit de filosofie. Ethiek is in feite een onderdeel uit de filosofie. Het gaat om het stellen van vragen van wat goed en rechtvaardig is. Welke handelingen zijn moreel verantwoord en welke niet? Hoe kun je handelingen verantwoorden? De ethiek probeert criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.

Cursus inhoud

Introductie
In deze module worden de onderwerpen van de cursus uiteengezet

 • Introductie over online lessen
 • Introductie over de cursus
  03:52
 • Boek bij de opleiding
 • Ondersteuning door de docent
 • Definities en begrippen
 • Ethiek in de geschiedenis
 • Socrates
 • De socratische methode
 • De veroordeling van Socrates
 • Plato
 • Aristoteles
 • Immanuel Kant

Stromingen in de ethiek
Er zijn veel verschillende stromingen in de ethiek. We benoemen hier drie verschillende stromingen. Je zou de vraag kunnen stellen: “Wat is goed handelen?” en vervolgens deze vraag vanuit elke stroming beantwoorden. Je krijgt dan hele verschillende antwoorden.

Moraal
Bij oordelen gaat het om onze intuïtie en/of ons vermogen om beslissingen te nemen door te redeneren. Morele oordelen hebben betrekking op oordelen die een morele inhoud hebben; ze worden gebruikt om situaties, handelswijzen, personen, gedrag, enz. te evalueren.

Morele problemen
In gesprekken kunnen morele problemen omhoog komen. Hoe kun je naar deze morele problemen kijken? Welke handelingen kun je koppelen aan een specifieke situatie? In deze leseenheid leer je een stappenplan om een moreel probleem te analyseren, waardoor je beter in staat bent om te besluiten hoe je kunt handelen .

Beroepsethiek
Beroepsethiek gaat over de gedragsnormen welke van professionals worden verwacht. Een beroepsgroep kan een beroepscode hebben waarin de gedragsnormen zijn vastgelegd.

Bronnen

Eindtoets
Dit is de eindtoets van de cursus

Afronding

Want to receive push notifications for all major on-site activities?