‘Meten is weten’ of ‘Ervaring is weten’ 

‘Meten is weten’ of ‘Ervaring is weten’ 

Als we het over stress hebben dan kunnen we onderscheid maken tussen fysieke, mentale en emotionele stress.

Als we het eigenlijk andersom bekijken zien we ook dat dezelfde drie vormen van stress ook bronnen van energie kunnen worden. Waar mensen de meeste vitale energie door verliezen is de emotionele stress. Dit ontregelt op zijn beurt de mentale en fysieke balans. Wordt het emotionele evenwicht hersteld dan wordt de persoon weer mentaal en fysiek krachtig. Dit draagt weer bij aan emotionele veerkracht. En deze cirkel van elkaar positief beïnvloedbare gebieden – fysiek, mentaal, emotioneel – bevordert de homeostase, de staat waarin lichaam en geest elkaar ondersteunen, aansterken, herstellen.

Hoe komt dit?

Wetenschappelijk onderzoek (1)  laat zien dat verschillende organen – darmen, immuunsysteem, lever, hart – positief reageren op de krachtige geneeswerkende werking van oxytocine oftewel gelukshormoon of liefdeshormoon genoemd. Bij het ervaren van positieve emoties maakt het lichaam oxytocine aan. Om deze reden zijn positieve gevoelens en emoties van essentieel belang als het gaat om herstel, genezing en je gelukkig voelen. Mensen die verstandelijk kunnen denken dat ze gezond of gelukkig zijn zonder het voelen c.q. ervaren van deze emoties kunnen geen invloed uitoefenen op hun autonome zenuwstelsel. Verandering brengen in het autonome zenuwstelsel is van vitaal belang omdat het autonome zenuwstelsel de opslagruimte van de onderbewuste programmering is. Verandering brengen in deze onderbewuste programmering is van vitaal belang omdat deze ons dagelijks leven bestuurt. Het is ons besturingssysteem.

Door emoties te ervaren (krachtgevende of verzwakkende) verander je voortdurend je besturingssysteem. Met andere woorden als je positieve emoties omarmt en je deze intens ervaart dan activeer je je onderbewustzijn en train je je autonome zenuwstelsel om die chemische reacties in je lichaam tot stand te brengen die overeenkomen met deze positieve emoties en gevoelens. Het lichaam maakt op dat moment gezonde hormonen aan, zoals oxytocine, serotonine, etc. waardoor je bij herhaling lichamelijk en geestelijk gezonder en gelukkiger wordt.

Andersom bij een regelmatige beleving van overlevingsemoties (angst, woede, frustratie, boosheid, enz.) programmeert je je onderbewustzijn zodanig dat je overlevingsgedrag aantoont. Ook al ga je vanuit je wilskracht je best doen om de kwaliteit van je leven te verbeteren, zal dit tevergeefs zijn zolang je je onderbewuste niet aanpakt.
Kies je bewust voor het ervaren van positieve en krachtgevende emoties en gevoelens dan wordt je besturingssysteem zodanig geprogrammeerd dat je een verschuiving gaat ervaren van beperkende emoties naar creatieve emoties, van het vastklampen aan het bekende naar het omarmen van het onbekende, van zelfzuchtigheid naar onzelfzuchtigheid, van de wereld van de 5 zintuigen naar de wereld voorbij deze zintuigen, van het geloven dat de buitenwereld de realiteit is naar het weten dat de innerlijke wereld de realiteit is, van bewust denken naar de onderbewuste flow van informatie, van materie naar energie en dus van overleven – waarbij je als buitenstander naar wat je aangedaan wordt kijkt – naar scheppen – waarbij jij begrijpt dat jijzelf de kwaliteit van je leven bepaalt.

De verschuiving gaat verder van uitsluitend vertrouwen op wetenschappelijke feiten zoals onze Westerse materialistische wereld ons geleerd heeft naar vertrouwen op hetgeen we persoonlijk ervaren zoals de Oosterse wijsheid ons leert. Een verschuiving als het over weten gaat van ‘Meten is weten’ naar ‘Ervaring is weten.’

Hypnose is een uitstekend middel om deze switch mogelijk te maken zowel voor jezelf als voor je klanten.

Referenties:
(1)   M.G.Cattaneo, G. Lucci, L.M. Vicentini – “Oxytocin Stimulates in Vitro Angiogenesis via a Pyk-2/Src-Dependent Mechanism”, Experimental Cell Research, vol. 315, no. 18: pp. 3210-3219 (2009)

A.    Szeto, et al. – “Oxytocin Attenuates NADPH Dependent Superoxide Activity and IL-6 Secretion in Macrophages and Vascular Cells”, American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, vol. 295, no. 6:pp. E1495-501 (2008)

H.J. Monstein et al. – “Oxytocin and Oxytocin-Receptor mrna Expression in Human Gastrointestinal Tract, Regulatory Peptides, vol. 119, no. 1-2:pp. 39-44 (2004)

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt in hypnose, de kracht van hypnose voor persoonlijke verrijking of voor het volgen van een opleiding kijk dan op deze pagina.

De onmetelijke kracht van het hart

De onmetelijke kracht van het hart

Beperking versus oneindigheid vanuit de onmetelijke kracht van het hart.

Met onderwerpen zoals hypnose en mind-body-spirit relatie maak je in de meeste kennissenkringen geen vrienden. Binnen de erkende maatschappelijke organisaties zijn deze onderwerpen ook niet een thema van regelmatige gesprekken of vergaderingen. Maar in besloten kringen of in de vertrouwelijkheid met vrienden kunnen deze onderwerpen op verschillende niveaus toch uitvoerig en diepgaand worden besproken.  Wat is het maar ook voornamelijk hoe is het, hoe voelt het, hoe werkt het.  Wie heeft er ervaring mee en wat zijn de voordelen ervan. Aanverwante subjecten zoals bijna-dood ervaringen en vorige levens komen ook in beeld bij sommige groepen. Maar ook de relatie tussen de staat van trance en energievelden komt in beeld.

Studies vanuit verschillende wetenschappelijke vakken hebben in de laatste decennia aangetoond dat menselijk bewustzijn materie beïnvloedt. Sterker nog de pioniers op het gebied van de menselijke transformatie gaan nog een stukje verder door de link tussen hypnose en multidimensionaliteit te leggen. De staat van trance of de transpersonale hypnose (zelfhypnose) wordt gezien als een “klein stipje van onze capaciteit on de multidimensionaliteit te betreden.”(1) Als je je bezig houdt met de vraag hoe dit allemaal mogelijk is en hierdoor vergeet je gefocust te blijven op het feit dat het werkt, verlies je weer veel van de essentie die hier achter schuilt. Als onze aandacht bij de ervaring blijft, komt het hoe vanzelf. Wat dit betreft worden er ook steeds meer aanknopingspunten gevonden want als het gaat om de staat van trance en de relatie met de energievelden dan kunnen we denken aan het feit dat het elektromagnetische veld van het hart 5000 keer sterker is dan dat van de hersenen. Dan rijst hier de vraag: wie maakt contact met de energievelden, het hart of de hersenen?

Wetenschappers hebben ontdekt dat tijdens de communicatie tussen hart en hersenen meer signalen vanuit het hart naar de hersenen toe gaan dan andersom. Sterker nog als het hartritme chaotisch wordt – door stress of negatieve gevoelens – dan stuurt het hart tevens chaotische signalen naar de hersenen waardoor het denken, de motoriek van de persoon etc. verstoord worden. Op deze manier leeft de persoon op een zeer laag niveau van het zijn waardoor zijn/haar potentieel niet benut wordt. De staat van trance en de verbinding met de energievelden worden niet bereikt vanuit dit lage niveau. Mensen die emotioneel intelligent zijn weten een bepaalde hartcoherentie te bereiken. Dit verbindt ze met het enorme energieveld van hun hart. Dit energieveld staat niet op zichzelf, zoals niets om ons heen op zichzelf staat, en verbindt zichzelf met de energievelden van het universum. Dit is de taal voor de communicatie met andere dimensies terwijl de trance de omgeving geschikt maakt zodat dit kan gebeuren. Zo zien we dat het benaderen van deze onderwerpen niet kan geschieden op de traditionele wijze oftewel vanuit de materialistische gedachtegang. Hetzelfde geldt voor de emotionele intelligentie die niet benaderd, uitgelegd en/of begrepen kan worden vanuit de perspectief van de intellectuele intelligentie.

Of zoals Einstein zei als het gaat over je benadering van je leven:

“Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.” (Albert Einstein)

Referenties:

(1)Eric D. Leskowits – Transpersonal hypnosis, pagina 176

© Simona Linskens https://simonalinskens.nl

 

Hypnose en de body mind relatie

Hypnose en de body mind relatie

In hypnose en de body mind relatie worden hersenen versus geest verklaard als proces versus inhoud. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken van de laatste 20-30 jaar vanuit psychologie, neurofysiologie, genetica, psychoneuroimmunologie en kwantum fysica brengen feiten en bewijzen aan het licht die leiden tot dezelfde conclusie: lichaam en geest werken samen en een benadering die daar een scheiding tussen aanbrengt levert ons moeilijkheden op.

Ook al wisten neurofysiologen sinds de 19de eeuw dat de hersenstructuren en de mentale functies samenwerkten, de verklaring ervan  was nog niet duidelijk. In 1994 werd in “Consciousness in Philosophy and Cognitive Neuroscience” (Bewustzijn in de filosofie en de cognitieve neurowetenschappen) het volgende duidelijk gemaakt:

“Hoewel iedereen het erover eens is dat de geest iets met de hersenen te maken heeft, is er nog steeds geen algemene overeenstemming over de precieze aard van dit verband.” (1)

De Santiagotheorie legt het verband tussen geest en hersenen helder en duidelijk uit. Als de hersenen de materie zijn oftewel het ding dat op een zichtbare manier functioneert, is de geest het proces dat gebruik maakt van de structuur van de hersenen om het denken op gang te brengen. Volgens deze theorie zijn de hersenen daarmee een specifieke structuur waarmee het proces (lees: geest) werkt. Kortom is dus de relatie tussen hersenen en geest gelijk aan een relatie tussen structuur en proces.  (1)

In deze context omvat het begrip proces waarneming, overtuiging en gevoel en deze brengen samen via de structuur (hersenen) in het lichaam een chemische reactie op gang dat een bepaald gedrag oplevert. Materie (hersenen) en energie (geest) gaan door elkaar heen, werken samen en beïnvloeden elkaar. Wie speelt de hoofdrol? De geest natuurlijk, want de geest is de inhoud die de structuur van de hersenen vult en vorm geeft. Hoe kun je weten dat dit waar is? Mensen die optimistisch zijn leven langer en gezonder terwijl mensen die pessimistisch zijn vaker gezondheidsproblemen hebben en hun levensduur korter is. Dit heeft direct te maken met de inhoud van waarnemingen, overtuigingen, gedachten en gevoelens die het proces (geest) definieert en die dan in de structuur (hersenen) wordt ingebracht.

Deze continue samenwerking verklaart het placebo effect en de werking van hypnose. Deze continue samenwerking beïnvloedt de levenskwaliteit van het individu  en zijn gezondheid.

Hypnose helpt onbewuste emoties bewust te maken en deze dan te verwerken en los te laten. Via hypnose wordt er contact gelegd met emotionele issues vanuit het onderbewustzijn en door gebruik te maken van verschillende hypnosetechnieken worden er emotionele ladingen losgelaten. Dit maakt dat je gevoelens en je gedachten veranderen en als gevolg hiervan verandert je gedrag ook. Je geeft op deze manier een andere wending aan het proces (je geest) waar je hersenen op reageren. Je gaat je hierdoor anders gedragen en anders voelen en je gaat merken dat je sociale contacten verbeteren en je gezondheid er op vooruit gaat.

 

Referenties:

  • Fritjof Capra – Het levensweb Levende organismen en systemen: verbluffend nieuw inzicht in de grote samenhang, Kosmos-Z&K Uitgevers – Utrecht/Antwerpen, 1996, pg.176
Hypnose bij verhoor

Hypnose bij verhoor

Hypnose bij verhoor

Forensische hypnose is het gebruik van hypnose in de rechtspraktijk met het doel om informatie te verkrijgen die met de gangbare interview technieken niet te verkrijgen zijn, zoals details over de gebeurtenissen of een beschrijving van de verdachten. Forensische hypnose wordt in de praktijk toegepast ook met het oog op het verkrijgen van relaxatie in het geval dat angst en stress de getuige verhinderen om een getuigenis af te leggen en ook in het geval wanneer het vergaren van informatie van getuigen met de traditionele methodes niet lukt.

De rechtszaak Cornell versus Superior Court – San Diego 1959

Sommige bronnen melden de rechtszaak Cornell v. Superior Court of San Diego in 1959 als zijnde de eerste toepassing van forensische hypnose. Hoewel forensische hypnose voornamelijk door de aanklager wordt gebruikt, werd het in deze zaak door de verdediging gebruikt om de strategie voor te bereiden. Sindsdien wordt het vaker toegepast.
Hoe de rechter tegen de forensische hypnose aankijkt blijkt toch heel verschillend te zijn. Als de ene rechter bewijs op basis hiervan afwijst door te zeggen: ‘er is niets onbetrouwbaarder dan een getuige die is bezoedeld door hocus-pocus.’, dan verklaart een andere rechter het proces als fascinerend met aanvaarding van het door middel van hypnose verkregen bewijs en is daarbij overtuigd van de betrouwbaarheid ervan.

Meer aandacht voor processen met hypnose

Het onderzoeksproces waarin hypnose wordt toegepast krijgt meer aandacht van de betrokkenen dan andere rechtszaken in de zin dat de hypnosesessies op video en audio worden opgenomen en de sessies worden bijgestaan door onafhankelijke waarnemers. Tevens worden deze sessies enkel door getrainde forensische hypnotherapeuten geleid. Voordat een sessie mag beginnen moet er voldaan worden aan een aantal belangrijke voorwaarden zoals dat het subject duidelijk moet worden ingelicht dat er geen andere informatie die niet relevant is voor het proces aan het licht gebracht mag worden en dat er geen informatie die omhoogkomt gebruikt zal worden voor zelfbeschuldiging. De critici van de forensische hypnose richten hun pijlen op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het op deze manier verkregen bewijs.

Dr. Lee Pulos van Vancouver, BC, Canada is een van de beste hypnotherapeuten die samen met de politie werkt. Als forensische hypnotherapeut boekte hij verschillende successen als het gaat om geheugenondersteuning bij het oplossen van verschillende moordzaken.

Prof. dr. H.F.M. Crombag, emeritus hoogleraar rechtspsychologie, beschrijft in 1996 de positieve beslissing van de staat naar aanleiding van de vraag van de verdediger de verdachte onder hypnose te verhoren ‘een bizarre beslissing’’. Ook de gedachte dat de hypnose het geheugen verbetert, noemt hij ‘een onuitroeibaar misverstand’.

Wat is er nodig om duidelijkheid in deze zaak te verkrijgen?

Auto of computer?

Auto of computer?

De mens vergelijken met auto of computer?

Iedereen kent de vergelijking tussen de mens en de auto. Het is het algemene beeld dat onze oude, sterk reductionistische, materialistische wetenschap ons heeft voorgeschoteld om het functioneren van het lichaam te verklaren. Deze vergelijking gaat echter niet meer op. Stemmen vanuit de wetenschap erkennen dit wel: “Het is opvallend dat het in de wetenschap gangbare, materialistische beeld van het lichaam hetzelfde is als het lichaamsbeeld dat we bij schizofrenen vinden. Schizofrene patiënten zien zichzelf vaak als machines en verklaren soms dat delen van hen zijn vervangen door metalen of elektronische componenten.”(1) Is dit het pad dat we moeten blijven volgen?

Nieuwe wetenschap

Verschillende studies en onderzoeken van de nieuwe wetenschap tonen aan dat de veronderstelling van René Descartes, 400 jaar geleden, waarop dit reductionistisch beeld over de mens is opgebouwd, niet meer geldig is. Zijn aanname was dat er geen menselijke kwaliteit zoals bewustzijn, intentie, emotie, geest of spirit de fysieke realiteit significant kan beïnvloeden. (2) Het onderzoek van de laatste decennia bewijst juist het tegenovergestelde. In de nieuwe wetenschap wordt vaak de parallel mens-computer gebruikt of hersenen-radio-ontvanger, bewustzijn-hologram, etc.

De mens in vergelijking met een computer

Als een kind geboren wordt is het zijn autonome zenuwstelsel dat voor de vitale functies van het lichaam zorgt: ademhaling, vertering, bloedcirculatie, hartslag, etc. Een net uit de doos gehaalde nieuwe computer draait enkel de standard functies. Om de computer te laten doen wat je wilt, installeer je er verschillende programma’s op. De computer wordt dus geprogrammeerd. Het kind ondergaat hetzelfde proces. Het leerproces dat hij/zij volgt resulteert in de installatie van verschillende gedragsvormen. Als de programma’s voor de computer Word, Excel, PowerPoint e.d. zijn, dan zijn deze programma’s voor de volwassenen zijn/haar overtuigingen. En als het besturingssysteem bij de computer Windows of Macintosch e.d. is, dan is dat bij de mens zijn bewustzijn. De parallel gaat verder en dan zien we dat terwijl de te bereiken resultaten met de computer tekeningen, grafieken, teksten e.d. zijn, dat de resultaten bij de mens zijn realiteit is. En als de basiseenheid van informatie voor de computer de bit is, is dat bij de mens het atoom.

Bewustzijnsverruiming door o.a. hypnose

In zijn offline staat is de computer tamelijk beperkt. Zijn verbinding met alle hoeken van de wereld is niet actief. In zijn normale bewustzijn is de mens enkel op een aantal frequenties afgestemd. Deze beperking wordt echter opgeheven als de computer online is en wanneer de bewustzijnstoestand van de mens verandert. Deze bewustzijnsverruiming geschiedt bij meditatie, dromen en hypnose. Bovendien het herhaaldelijk oproepen van positieve gevoelens met het doel om het lichaam te trainen in het produceren van positieve resultaten, levert een virtuele ervaring voor het lichaam op. De eindlijn is nog niet bereikt. Er is nog plaats voor aanvulling.

Meditatie, dromen, hypnose veranderen de toestand van ons bewustzijn. De bewustzijnsverruiming die deze technieken veroorzaken, maakt dat we op een onbeperkt aantal frequenties afgestemd kunnen zijn. Tijdens meditatie, dromen of hypnose zijn we te vergelijken met een radio-ontvanger waarbij de bandbreedte zich verbreedt.

Referenties

(1)   I. McGilchrist – The Master and His Emissary: The Divided Brain and The Making of The Western World, Yale University Press New Have and London, 2012.

(2)   W.A. Tiller – Psychoenergetic Science: A Second Copernican-Scale Revolution. Pavior USA, 2007.

L. McTaggart – Het Veld – De zoektocht naar de geheime kracht van het universum. Ankh-Hermes bv – Deventer, 2004.

G. Braden – The Spontaneous Healing of Belief. Shattering the Paradigm of False Limits. Hay House, INC. 2008.

I. Oostrom, S. Linskens, V. Sharma – Hypnosis the Key to Self-Empowerment. Explanation. Application and Scientific References of Hypnosis for Adults and Children, Including a View from the Perspective of Quantum Physics. Charleston SC, 2016.