HypnoKids opleiding hypnose bij kinderen vernieuwd

HypnoKids opleiding hypnose bij kinderen vernieuwd

De HypnoKids opleiding hypnose bij kinderen is vernieuwd. De tweedaagse opleiding is geaccrediteerd op HBO niveau en er wordt een Eurean Credit voor afgegeven, waardoor de opleiding voor sommige beroepsvereniging geldt als deelopleiding of als bij- of nascholing. 

De inhoud is uitgebreid 

Tijdens de tweede dag zal het accent liggen op regressietherapie bij kinderen. Daarnaast worden bijzondere technieken behandeld zoals Ultra Height® voor kinderen, de Esdaile staat bij kinderen (speciaal script) en een aantal niet eerder naar Nederland gebrachte technieken om met kinderen te werken. 

Aanmelding voor dag 2

Heb je al een diploma HypnoKids® en wil je graag de tweede dag volgen, dan is dat mogelijk. Je krijgt dan na afloop van deze opleiding een bewijs van opleiding op HBO niveau met de vermelding van beide dagen opleiding. 

Meer informatie en aanmelden via de pagina van HypnoKids®

 

Het succes van hypnose bij pijnbestrijding

Het succes van hypnose bij pijnbestrijding

Steeds meer ziekenhuizen passen hypnose toe bij chronische of acute pijnbestrijding. Het succes van hypnose bij pijnbestrijding is te verklaren vanuit hoe het pijnmechanisme werkt. 

Het pijnmechanisme

We hebben geen pijncentrum. Het mechanisme van pijn is nog steeds onderwerp van onderzoek. Door de moderne onderzoekstechnieken wordt echter steeds meer de sluier van het mysterie over de werking van het pijnmechanisme opgelicht. Er zijn receptorcellen die in het lichaam constant de druk, temperatuur en chemische veranderingen in de gaten houden. Zodra deze receptercellen meten dat iets niet in orde is, bijvoorbeeld bij de verwonding van een lichaamsdeel, dan wordt er onmiddelijk een waarschuwing via het ruggenmerg aan de hersenen doorgegeven. Dat signaal is afhankelijk van het feit of een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden, hoeveel receptor cellen erbij betrokken zijn. In eenvoudige woorden: hoe groter het letsel, hoe krachtiger het signaal dat naar de hersenen wordt gestuurd.

In de hersenen zijn er verschillende hersengebieden betrokken bij de verwerking van het waarschuwingssignaal. Je kunt het zien als een kleine vergadering van de verschillende hersengebieden die beslissen of het nodig is om een alarmwaarschuwing af te geven, met andere woorden om een pijnboodschap uit te zenden. Deze ‘bijeenkomst’ vindt plaats in miliseconden.

Niet altijd zijn echter alle deelnemers van de bijeenkomst aanwezig. Als bijvoorbeeld het normale bewustzijn wordt afgeleid kan de bijeenkomst niet altijd volledig worden afgesloten met het geven van het pijnsignaal. Wellicht heb je wel eens een blauwe plek op je lichaam ontdekt waarvan je niet eens weet hoe je die hebt opgelopen. Wellicht was je zo zeer in een focus met waar je mee bezig was, dat je de pijn niet ‘geregistreerd hebt’.

Het pijnmechanisme kan aan de andere kant zo vaak in een ‘vergadering’ zijn geroepen en is ook nog eens verweven zijn met o.a. emotie, eerdere ervaringen, reacties van de omgevingr, dat bij het minste of geringste er een pijnalarm wordt afgegeven. Zo kan het gebeuren dat er bij iemand met chronische pijn al een alarmsignaal van pijn wordt afgegeven bij een minime of soms zelfs geen weefselbeschadiging.

In het artikel “Nocebo 1) and pain: an overview of the psychoneurobiological mechanisms 2)” staat een volledige uitleg over het mechanisme van pijn. De neurofysiologische veranderingen zijn slechts een deel van het hele verhaal, de andere mechanismen zijn verbale suggesties, sociale interacties en observaties, conditionering, eerdere ervaringen, negatieve verwachtingen en persoonlijkheidsfactoren. Dat wil zeggen dat een negatieve verwachting kan bijdragen aan het creëren of verergeren van pijn. Het pijnmechanisme omvat een ingewikkeld body/mind mechanisme, deze kennis opent de deur om dit mechanisme positief te beinvloeden.

 

Hoe zit het met hypnose en pijn

Als je naar het nocebo-mechanisme van pijn kijkt, kun je je voorstellen dat door ditzelfde mechisme te gebruiken een placebo 4) effect kan worden opgeroepen. Wij zetten hypnose in om krachtig een positief effect op te roepen, namelijk het verminderen of elimineren van pijn. Steeds meer ziekenhuizen gaan over om angst en pijn te verzachten of te elimineren met behulp van hypnosetechnieken. Frankrijk is voor wat betreft het Europese continent koploper op dat gebied. In alle universitaire ziekenhuizen in Frankrijk wordt hypnose toegepast.  Een recent artikel over de kracht van hypnose is het volgende: “A French hospital used hypnosis to block pain in 150 cancer surgeries”.  “Op de Euroanesthesieconferentie van 2018 in Kopenhagen, Denemarken, presenteerde een team van onderzoekers deze week een evaluatie van 150 operaties bij patiënten met kanker tussen 2011 en 2017, die op hypnose vertrouwden. In 99% van de gevallen, vonden ze dat de methode absoluut goed werkte. …. ” Aurore Marcou, anesthesioloog aan het Instituut Curie en hoofdauteur van de studie, legt uit dat fMRI-scans laten zien dat hypnose de hersenmodus van de hersenen beïnvloedt. …. ” het hoge slagingspercentage van hypnose in klinische studies suggereert dat het handhaven van het bewustzijn met hypnose voor de meeste mensen een haalbaar alternatief is voor algemene anesthesie. Patiënten die gebruik maakten van hypnose hebben een snellere hersteltijd dan patiënten onder algemene anesthesie, en vermeden ook anesthesie bijwerkingen, ‘inclusief keelpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid, cognitieve stoornissen'”.

 

Persoonlijke ervaring met operatie met hypnose

Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat hypnose de pijn krachtig blokkeert en mijn collega Mirjam Borsboom kan dat meer dan beamen. In 2017 werd ik door haar gevraagd om haar tijdens een operatie met hypnose te begeleiden terwijl bij haar een goedaardige tumor uit haar borst werd verwijderd. Het eerste deel van de operatie werd uitgevoerd zonder enige vorm van verdoving. Pas tijdens het laatste deel van de operatie heeft ze een kleine plaatselijke verdoving nodig gehad. De hele ervaring staat beschreven in het boek: “Operatie in hypnose” door Ina Oostrom en Mirjam Borsboom.

 

Opleiding HypnoMed medische hypnose

Steeds meer artsen en anesthesie verpleegkundigen volgen de HypnoMed medische hypnoseopleiding. Tijdens deze opleiding leer je krachtige technieken om angst en pijn te bestrijden met hypnose. De ervaringen die wij terughoren zijn, dat het patiëntvriendelijk is, de mensen zijn bijzonder tevreden. Het brengt kostenbesparingen met zich mee als duurdere procedures rondom pijnbestrijding niet te hoeven worden ingezet.

Ina Oostrom (docent hypnose en hypnotherapie)

 

1) Nocebo betekent dat een suggestie een negatief effect kan oproepen bij een patiënt.

2) https://www.researchgate.net/publication/315633904_Nocebo_and_pain_An_overview_of_the_psychoneurobiological_mechanisms

3) https://qz.com/1298753/a-french-hospital-used-hypnosis-to-block-pain-in-150-cancer-surgeries/?fbclid=IwAR2rMNmXPdXMe3HcPLOKcKFqxbAu1ppUxHrLyV_RoJDZb-cmoZ1_u5lDB9o

4) Placebo betekent dat een suggestie een positief effect kan oproepen bij een patiënt.

Ondersteunende hypnosetechnieken bij kanker

Ondersteunende hypnosetechnieken bij kanker

Als hypnotherapeuten zien we ook mensen bij wie kanker is vastgesteld en uit de verhalen leren we de enorme impact van deze ziekte op het persoonlijke leven, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de familieleden en vrienden. Een bijkomend probleem bij het krijgen van de diagnose kanker is het feit dat het zo’n sterk effect kan hebben dat de persoon zich machteloos gaat voelen alsof er een vonnis is uitgesproken. Het is juist op zo’n moment dat het belangrijk is dat de persoon zich meer dan gewoonlijk bewust wordt van zijn/haar eigen kracht om goede beslissingen te nemen over de behandeling en de toekomst.

Hypnose technieken kunnen ondersteuning bieden in de vorm van zelfhypnose om te kunnen leren om stress los te kunnen laten en meer invloed te krijgen op het comfortabel voelen van het lichaam. Stress heeft een negatieve invloed op het lichaam ten aanzien van het functioneren van het zenuwstelsel en kan door een complex neurologisch systeem pijngevoelens verergeren.

Veel studies tonen de voordelen aan van het verminderen van pijn en angst in verband met kanker en de behandelingen ervan met behulp van hypnose. Het Institut Curie geeft een overzicht1):

  • Volgens de psychoncologie “kan klinische hypnose gebruikt worden als een effectieve aanvulling op de behandeling van mentale aandoeningen, waaronder kanker”. 2)
  • Volgens het American Journal of Clinical Hypnosis “kan zelfhypnose worden geleerd om de levenskwaliteit van borstkankerpatiënten te verbeteren”. 3)
  • Het gebruik van hypnose tijdens de operatie is volgens Dr. Aurore Marcou een manier om patiënten comfort te bieden. Het team deed onderzoek bij 150 kankerpatiënten die tussen 2011 en 2017 een hypnoseoperatie ondergingen. Ongeveer 90% van de operaties waren borstoperaties en de overige 10% waren gynaecologische operaties, colposcopieën en oppervlakkige plastic operaties. De gemiddelde duur van de interventies was 60 minuten en de gemiddelde duur van het verblijf in herstel 35 minuten. De patiënten waren 18 tot 100 jaar oud met een gemiddelde van 60,5 jaar, 22% was ouder dan 75 jaar. 4)

Bronnen:

  1. Medische hypnose
  2. Verminderen van angst
  3. Veerbeterde kwaliteit van leven
  4. Hypnosedatie 

Ben je geïnteresseerd als hypnotherapeut om hypnosetechnieken te leren voor ondersteuning bij kanker of ernstige ziekte, dan kun je aanmelden voor de masterclass Carcinos. Wil je weten wat hypnose voor je persoonlijk kan beteken, meld je dan aan voor de gratis informatieavond hypnose.

 

 

Hypnose als alternatief voor anesthesie wordt door 99% van de patiënten toegejuicht

Hypnose als alternatief voor anesthesie wordt door 99% van de patiënten toegejuicht

Volgens een team Franse onderzoekers zou hypnose even effectief en comfortabel blijken te zijn als conventionele algemene anesthesie tijdens verschillende operaties, met name borstoperaties, en een beter postoperatief herstel mogelijk maken. Hypnose als alternatief voor anesthesie wordt door zowel de patiënten als de artsen toegejuicht.

Sinds 2015 wordt door een team onder leiding van Dr. Aurore Marcou (anesthesist, intensive care arts en hypnotherapeut) gewerkt met een combinatie van bewuste sedatie (medicijnen worden gebruikt om de patiënt meer ontspannen te maken en toch bewust te blijven) in combinatie met locale anesthesie en hypnosetechnieken op het instituut Curie in Parijs.

Veel klinische studies hebben de waarde van hypnose al aangetoond om pijn en angst te verminderen in relatie met medische behandeling die samenhangen met de ziekte kanker. Dr. Marcou gebruikt deze techniek bij borstoperaties, gedeeltelijke mastectomieën en andere vormen van chirurgie. Doordat de hoeveelheid geneesmiddelen beperkt kan worden worden de schadelijke effecten van algehele anesthesie verminderd is er een beter postoperatief herstel mogelijk.

Comfort voor 99% van de patiënten

Het team deed onderzoek bij 150 patiënten met kanker tussen 2011 en 2017 waar de operaties met hypnose werden uitgevoerd. Zo’n 90% van de operaties ging om borstoperaties en de overige 10% waren gynaecologische operaties, colposcopieën en oppervlakkige plastische operaties. De gemiddelde duur van de interventies was 60 minuten en de gemiddelde verblijfsduur in recovery was 35 minuten. De patiënten waren 18 tot 100 jaar oud met een gemiddelde van 60,5 jaar, 22% was ouder dan 75 jaar.

De onderzoekers concludeerden dat in 99% van de gevallen hypnose werd toegejuicht op een manier die aangenaam was voor zowel de patiënt als de chirurg.

Operaties met hypnose in Nederland

In Nederland staat het opereren met hypnose nog in de kinderschoenen. In 2015 vond de eerste operatie plaats. Lees hier het artikel hierover. In 2017 vond een tweede operatie met hypnose plaats. Over deze operatie is het boek ‘Operatie met hypnose‘ verschenen dat via deze website verkrijgbaar is. HypnoseMentor is opleider in krachtige technieken voor angst- en pijnbestrijding en geeft les aan artsen, anesthesiemedewerkers, tandartsen, verloskundigen en andere medische professionals die deze technieken in hun werk kunnen inzetten. Een aantal ziekenhuis is actief om deze technieken te implementeren en de ervaringen zijn dat het patiëntvriendelijk is en kostenbesparend. Meer informatie over de Medische Hypnoseopleiding vind je hier.

 

 

Operatie met hypnose als barrière tegen pijn

Operatie met hypnose als barrière tegen pijn

Mirjam Borsboom koos voor zelfhypnose als vorm van anesthesie tijdens een operatie. Dankzij een diepe staat van hypnose blokkeerde zij de pijn. Voor Nederland een bijzondere gebeurtenis, die nog maar eens de uitzonderlijke kracht van onze mind én die van hypnose aantoont.
Hypnose kent tal van wetenschappelijk bewezen toepassingen. Het verminderen of wegnemen van angst en pijn met zelfhypnose biedt veel mensen uitkomst. Het stelt ze bijvoorbeeld in staat om zonder angst naar de tandarts te gaan en invasieve onderzoeken of medische procedures te ondergaan. Steeds meer behandelaars zetten hypnosetechnieken in om patiënten een meer comfortabele ervaring te geven en daarbij kosten voor bijvoorbeeld pijnmedicatie of een langer verblijf in het ziekenhuis te besparen.

Positieve ervaring

Voor hypnotherapeut Mirjam Borsboom waren de bijwerkingen van een narcose na de operatie, zoals ernstige misselijkheid en vermoeidheid, de belangrijkste redenen om voor hypnose te kiezen. In Europa, de Verenigde Staten en elders in de wereld zijn al ziekenhuizen waar hypnose succesvol wordt gebruikt als middel tegen de pijn. In Frankrijk wordt op grote schaal hypnose toegepast in combinatie met lokale anesthesie.
‘Ik besef nog steeds niet helemaal hoe bijzonder het is wat ik heb gedaan,’ zegt Mirjam Borsboom. ‘Zonder Ina Oostrom had ik het nooit gekund. Het feit dat zij naast me zat tijdens de operatie en me hielp in de juiste, diepe staat van hypnose te komen, heeft mede bijgedragen aan de positieve ervaring. Mijn doel was te laten zien dat het mogelijk is een operatie te ondergaan met hypnose als barrière tegen de pijn. Doel behaald.’

Kracht van het onderbewustzijn

Hypnotherapeut Ina Oostrom bereidde Mirjam voor de operatie aan haar borst. ‘Het aanleren van hypnose voor toepassing bij operaties gaat om eenvoudig aan te leren technieken in een aantal sessies. Daarna traint de patiënt de kracht van het onderbewustzijn zelf verder. Mirjam mag echt trots zijn op zichzelf,’ aldus Ina Oostrom.

Boek Operatie met hypnose

De operatie vond plaats in het voorjaar van 2017. Nu, ruim een jaar later, verschijnt het boek Operatie met hypnose van Ina en Mirjam. Een persoonlijk verslag van de voorbereiding en de operatie, aangevuld met wetenschappelijke onderbouwingen en aanvullende informatie over de kracht van hypnose in pijn- en angstmanagement.
Dit boek is een aanrader voor patiënten die willen weten hoe de kracht van het eigen onderbewustzijn kan helpen met minder of geen angst en pijn een medische procedure te ondergaan. Zelfhypnose leren kan daartoe een perfect hulpmiddel zijn. En voor medische professionals die zich meer willen verdiepen in de kracht van hypnose en de brede toepasbaarheid in de omgang met hun patiënten.

Het boek is vanaf 20 juli 2018 verkrijgbaar bij de fysieke en online boekhandels.

Vanaf 20 juli 2018 verkrijgbaar. Nu al te bestellen via de webshop.